Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vị quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Ngày 18/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 609/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vị quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn. Trong đó bãi bỏ 17 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 09 thủ tục hành chính cấp huyện, 07 thủ tục hành chính cấp xã trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: