Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-SNV ngày 06/12/2022 của Sở Nội vụvề việc cử công chức, viên chức thực hiện điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-SNV ngày 06/12/2022 của Sở Nội vụvề việc cử công chức, viên chức thực hiện điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban ngành và UBND cấp huyện, từ ngày 07/12 đến ngày 12/12/2022, bà Nguyễn Thị Hoa, Thanh tra viên, Thanh tra Sở Nội vụ được phân công thực hiệnđiều tra xã hội học tại 03 đơn vị cấp xã của huyện Chợ Mới, gồm: UBND xã Hòa Mục, UBND xã Thanh Vận và UBND thị trấn Đồng Tâm

Phát phiếu điều tra xã hội học cho người dân

tại trụ sở UBND thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới

 Cùng phối hợp thực hiện với công chức của Sở Nội vụ có 01 công chức phụ trách công tác CCHC của Phòng Nội vụ huyện Chợ Mới trong việc hướng dẫn cho lãnh đạo các xã trả lời phiếu điều tra trên phần mềm và hướng dẫn trả lời phiếu điều tra được phát ngẫu nhiên cho người dân thực hiện. Trong đợt điều tra tại 03 đơn vị cấp xã trên, tổng số lãnh đạo xã được điều tra qua phần mềm là 09 người, tổng số người dân được điều tra ngẫu nhiên trực tiếp là 60 người.

 Mỗi đối tượng thực hiện trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND huyện Chợ Mới đều được lập danh sách và chi trả 30 nghìn đồng trên một phiếu. Việc điều tra xã hội học nhằm thu thập thông tin phục vụ việc xác định Chỉ số cải cách hành chính của của huyện Chợ Mới trong năm 2022.

Phát phiếu và hướng dẫn điều tra xã hội học cho người dân

tại trụ sở UBND xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới

Tác giả:  Nguyễn Thị Hoa
Nguồn: 

Tin bài mới:


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn giám sát công tác CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2022 (28/10/2022)

Kiểm tra công tác chuyển đổi số năm 2022 của huyện Chợ Đồn (06/10/2022)

Quy định về chế độ báo cáo định kỳ và việc quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ(19/11/2020)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí của thủ tục hành chính (18/11/2020)

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020(12/11/2020)

“Tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính” - giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử(11/11/2020)

Kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn. (07/09/2020)

Tỉnh Bắc Kạn công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. (16/03/2020)

Tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính: Ghi tại huyện Ba Bể(17/12/2019)

Môi trường hành chính công khai, minh bạch: Đòn bẩy nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)(12/12/2019)