Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thực hiện Kế hoạch số 399/KH-BCĐ ngày 27/6/2022 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh về kiểm tra hoạt động chuyển đổi số tại các đơn vị, địa phương năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 399/KH-BCĐ ngày 27/6/2022 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh về kiểm tra hoạt động chuyển đổi số tại các đơn vị, địa phương năm 2022 và Quyết định số 1579/QĐ-BCĐ ngày 19/8/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số  tỉnh về việc thành lập các Đoàn kiểm tra hoạt độngchuyển đổi số năm 2022, Đoàn kiểm tra số 3 do ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnhđã tiến hành làm việc tại xã Bằng Phúc, thị trấn Bằng Lũng và Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Chợ Đồn trong ngày 29/9/2022.

Tại xã Bằng Phúc, thị trấn Bằng Lũng sau khi nghe báo cáo của đơn vị và các nội dung làm rõ thêm về quá trình thực hiện công tác chuyển đổi số của đơn vị, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được của địa phương và đề nghị đơn vị trong thời gian tiếp theo thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung công việc của công tác chuyển đổi số nhất là hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; công tác bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

Tham dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra vào chiều ngày 29/9/2022 tại Hội trường UBND huyện Chợ Đồn, có ông Ma Doãn Kháng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo về chuyển đổi số huyện và các thành viên Ban chỉ đạo về chuyển đổi số huyện. Theo báo cáo của đơn vị, tính đến thời điểm kiểm tra, huyện Chợ Đồn cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra đối với công tác chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng còn một số khó khăn như: Nhận thức về chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin của đại đa số đội  ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện vẫn còn  nhiều hạn chế nhất định. Đường truyền kết nối chưa đảm bảo an toàn, an ninh để thực hiện việc kết  nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng  được yêu cầu về mặt hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin - viễn thông, chưa sãn  sàng cho chuyển đổi số doanh nghiệp. Mức sống người dân thấp, tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh, máy tính cá nhân thấp, đường truyền mạng Internet không ổn định ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chuyển đổi số.

Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của huyện Chợ Đồn

Kết luận tại cuộc họp, Trưởng đoàn kiểm tra số 3 Lê Văn Hội ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm sát sao, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND huyện đối với hoạt động chuyển đổi số tạo sự những chuyển biến trong nhận thức, hành động của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp và người dân trên địa bàn huyện. Quá trình thực hiện có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm; đầu tư về cơ sở hạ tầng như nâng cấp hệ thống mạng LAN của UBND huyện, UBND các xã thị trấn;  đầu tư dự án Xây dựng hệ thống camera an ninh và Trung tâm điều hành thông  minh (IOC) huyện Chợ Đồn, nâng cấp thành công Cổng TTĐT tử huyện; nhận thức về chuyển đổi số của các cấp, ngành được nâng  lên, tại cấp xã các lãnh đạo đã quan tâm, chủ động hơn, quyết liệt hơn trong công  tác chỉ đạo, lãnh đạo, các công chức cấp xã đã chủ động nghiên cứu, tham mưu  tích cực hơn đối với hoạt động chuyển đối số, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; sử dụng các phần mềm dùng chung ngày càng thành thạo và tốt lên. Hoạt động chuyển đổi số được triển khai thực hiện trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Chợ Đồn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số của địa phương trong thời gian tiếp theo để đáp ứng yêu thực tiễn và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn.


Tác giả:  Nông Trường Hải
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quy định về chế độ báo cáo định kỳ và việc quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ(19/11/2020)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí của thủ tục hành chính (18/11/2020)

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020(12/11/2020)

“Tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính” - giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử(11/11/2020)

Kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn. (07/09/2020)

Tỉnh Bắc Kạn công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. (16/03/2020)

Tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính: Ghi tại huyện Ba Bể(17/12/2019)

Môi trường hành chính công khai, minh bạch: Đòn bẩy nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)(12/12/2019)

Pác Nặm nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính(11/12/2019)

Cải cách hành chính tại cấp cơ sở: Ghi tại phường Huyền Tụng, Thành phố Bắc Kạn(11/12/2019)