Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Môi trường hành chính công khai, minh bạch: Đòn bẩy nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 60/63 tỉnh thành phố về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nhằm chủ động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất kinh doanh, Bắc Kạn đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo những điểm thu hút với doanh nghiệp.

Báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) công bố tháng 3/2019 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ 12.000 doanh nghiệp, trong đó gần 11.000 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành và trên 1.500 doanh nghiệp có vốn FDI đang hoạt động tại 20 địa phương. Theo đó, Bắc Kạn đứng thứ 60 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) với tổng số 60,11 điểm. Mặc dù, PCI năm 2018 của Bắc Kạn đã tăng 1,29 điểm so với năm 2017 nhưng vẫn nằm trong nhóm xếp hạng thấp nhất cả nước, chỉ đứng trên 03 tỉnh: Bình Phước, Lai Châu và Đắk Nông. Cụ thể, trong các chỉ số thành phần để chấm điểm PCI năm 2018, Bắc Kạn tăng mạnh ở Chỉ số Chi phí không chính thức tăng 1,5 điểm; tiếp theo là Chỉ số Tiếp cận đất đai tăng 1,47 điểm; Chỉ số Gia nhập thị trường tăng 0,75 điểm; Chỉ số Tính năng động của chính quyền tỉnh tăng 0,73 điểm; tiếp theo là các chỉ số Đào tạo lao động, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự, Chi phí thời gian, Tính minh bạch, Cạnh tranh bình đẳng. Duy nhất chỉ có Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp giảm 1,63 điểm.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân

Xác định việc xây dựng môi trường hành chính công khai minh bạch chính là cơ sở, là đòn bẩy để cải thiện chỉ số PCI của tỉnh, ngay từ đầu năm 2019, các địa phương, cơ quan liên quan đã chú trọng công tác cải cách hành chính hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; công khai xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, khó khăn cho doanh nghiệp và xem xét đến trách nhiệm của người đứng đầu bộ phận… Tỉnh Bắc Kạn đã đưa vào hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công vào tháng 8/2019. Đây có thể coi là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được xây dựng với hình ảnh là cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp, đầu mối tập trung trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc mang tính chuyên nghiệp cao, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm phục vụ.

Thực hiện nhiệm vụ cải thiện các chỉ số thành phần của PCI, đặc biệt là chỉ số “Gia nhập thị trường”, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Cục thuế tỉnh duy trì thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 01 ngày làm việc. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 51 doanh nghiệp; 14 chi nhánh, văn phòng đại diện; cấp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 223 hồ sơ với thời gian giải quyết thủ tục hành chính thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được duy trì trong 3 ngày làm việc. Công tác thẩm định hồ sơ dự án sử dụng vốn đầu tư trong nước (ngoài ngân sách) luôn được duy trì thực hiện trong 12 ngày làm việc. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư cho cho 08 dự án (02 dự án trong khu công nghiệp) với tổng vốn đầu tư đăng ký 732 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành Kế hoạch và Đầu tư còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng. Các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng. Các thủ tục sau đăng ký thành lập như: kê khai, đăng ký nộp thuế, khắc dấu, đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện,… luôn được cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn đầy đủ, kịp thời cho doanh nghiệp.

Thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số “Tiếp cận đất đai”, trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 20 quyết định cho doanh nghiệp thuê đất, với tổng diện tích là 3.869,2m2 đất. Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện việc công bố công khai đúng quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Đất đai năm 2013 để tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; danh mục dự án thu hồi đất; kế hoạch xác định giá đất cụ thể; bảng giá các loại đất trên địa bàn; bộ TTHC trong lĩnh vực đất đai khi được cấp thẩm quyền phê duyệt đã được đăng tải trên trang thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường để phục vụ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu, thông tin về đất đai theo quy định. Cùng với đó, Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn công bố công khai quy hoạch xây dựng cho các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư được biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch; chủ động trong việc cung cấp thông tin về quy hoạch cho các đơn vị tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

Nhằm cải thiện chỉ số “đào tạo lao động”, thời gian qua, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thường xuyên rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, từ đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tham gia cung ứng dịch vụ đào tạo nghề nghiệp; kiểm tra chặt chẽ chất lượng đào tạo; hướng dẫn các các doanh nghiệp tổ chức đào tạo lao động tại chỗ (đặc biệt là lao động kỹ thuật cao); thường xuyên thông báo công khai về số lượng, chất lượng, ngành nghề, loại hình được đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng để doanh nghiệp nắm bắt thông tin, phục vụ công tác tuyển dụng. Ngành Lao động đã hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh đảm bảo thực hiện nhanh gọn các thủ tục liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng lao động, cấp phép cho lao động là người nước ngoài vào địa bàn làm việc. Trong 9 tháng năm 2019, đã tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 04 người lao động nước ngoài (trong đó cấp mới 02 người; cấp lại 02 người); tiếp nhận 03 hồ sơ của 03 doanh nghiệp đề nghị xem xét chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài (06 lao động người nước ngoài); đã tiếp nhận và xác nhận Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể cho trên 20 doanh nghiệp.

Trên cơ sở những hạn chế trong các chỉ số thành phần PCI của tỉnh, thời gian qua, từng sở, ngành, địa phương đã tập trung rà soát, đánh giá những nội dung, lĩnh vực thuộc ngành, địa phương mình quản lý, nhất là tập trung vào các chỉ số giảm điểm số và thứ hạng, từ đó, đề ra các biện pháp khắc phục, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, thuận lợi và minh bạch, nhất là chỉ số tiếp cận đất đai, gia nhập thị trường, tính năng động… Trong đó cải cách hành chính, hiện đại hóa hành chính được xem là nhiệm vụ trọng tâm được tập trung đẩy mạnh tại tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện, nâng thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong bảng xếp hạng chung của quốc gia. Qua đó tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng minh bạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: