Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước phường Phùng Chí Kiên

Thời gian qua, UBND phường Phùng Chí Kiên đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ ổn định chính trị - xã hội ở địa phương và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của phường.

Phường Phùng Chí Kiên là một trong 8 trung tâm hành chính cấp phường của thành phố Bắc Kạn, có nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh, thành phố đóng trên địa bàn. Thời gian qua, UBND phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cán bộ công chức ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.

UBND phường Phùng Chí Kiên bố trí công chức trực tại Bộ phận một cửa hiện đại để giải quyết TTHC cho công dân

Từ năm 2006, UBND phường Phùng Chí Kiên đã đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào hoạt động. Ngày 16/01/2018, Bộ phận Một cửa hiện đại của UBND phường chính thức đi vào hoạt động với cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho công việc được đầu tư hệ thống, đồng bộ. UBND phường luôn đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa các bộ phận chuyên môn với nhau và kết nối liên thông giải quyết hồ sơ điện tử từ UBND cấp xã lên Trung tâm hành chính công Thành phố Bắc Kạn. Theo số liệu thống kê năm 2018, thông qua phần mềm một cửa điện tử, UBND phường Phùng Chí Kiên đã tiếp nhận 237 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 229 hồ sơ cho công dân, 97,86% hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn quy định. Trong quý 1/2019, UBND phường cũng đã tiếp nhận tổng số 65 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 55 hồ sơ, tỉ lệ đúng hạn đạt 100%.

Việc đưa vào hoạt động bộ phận một cửa điện tử hiện đại của phường đã tạo thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phuơng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo tính thống nhất trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn. Tại UBND phường Phùng Chí Kiên, đội ngũ cán bộ công chức đều nắm rõ quy định các lĩnh vực công việc thực hiện theo cơ chế một cửa, các lĩnh vực công việc thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. Thông qua hoạt động giải quyết TTHC công khai, minh bạch tại bộ phận một cửa hiện đại, người dân trên địa bàn phường có cơ hội được phát huy quyền giám sát đối với các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và của đội ngũ công chức, góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó giúp nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của công chức, nhất là về kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, hướng tới xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ, TTHC và thực hiện lộ trình cung ứng dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng lên mức độ 3, tiến đến mức độ 4 theo quy định.

Thời gian qua, UBND phường Phùng Chí Kiên tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa hiện đại của phường; đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật Bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung lên cơ sở dữ liệu của Thành phố về thủ tục hành chính, Cổng thông tin điện tử của Thành phố và Trang thông tin điện tử của cơ quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa hiện đại UBND phường Phùng Chí Kiên

 Các phần mềm dùng chung như: Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; hệ thống thư điện tử công vụ được đưa vào sử dụng có hiệu quả. Năm 2018, hơn 3.000 văn bản đã được trao đổi thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại UBND phường, đảm bảo đúng quy trình, thời gian xử lý thông tin. 100% cán bộ, công chức phường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc. Hàng tháng, UBND Thành phố có thông báo kết quả thực hiện ứng dụng CNTT, UBND phường Phùng Chí Kiên đều được đánh giá ở mức độ tốt.

Chủ tịch UBND phường Phùng Chí Kiên - Lê Đăng Hùng cho biết: Các phần mềm dùng chung được triển khai đã mang lại rất nhiều tiện ích trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Việc gửi, nhận văn bản điện tử qua mạng có gắn chữ ký số vừa nhanh lại tiết kiệm chi phí. Việc giải quyết các TTHC cho công dân được thực hiện rất thuận tiện, kịp thời thông qua phần mềm một cửa điện tử. Người dân trên địa bàn đều cảm thấy rất hài lòng và đánh giá cao bước cải cách hành chính này khi đến giao dịch tại Bộ phận một cửa của UBND phường Phùng Chí Kiên.

Phát huy kết quả đạt được, hiện nay, UBND phường Phùng Chí Kiên đang tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân về các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính, đặc biệt là về các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, dịch vụ hành chính công mức độ cao. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBND với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương. Tiếp tục nhân rộng và nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chính quyền điện tử trong lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trong hoạt động điều hành công việc của UBND phường, đóng góp vào việc cải thiện chỉ số cải cách hành chính, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố trong thời gian tới./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: 

Tin bài mới:


Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.(16/05/2019)

Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.(13/11/2018)

Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(24/08/2018)

Công bố danh mục thủ tục hành chính(08/08/2018)

Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(07/08/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn(29/06/2018)

Phối hợp với công chứng gỡ vướng cho dân khi Đăng ký quyền sử dụng đất(27/06/2018)

Đổi mới nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp(27/06/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ(27/06/2018)

Thêm 3 thủ tục thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia(20/06/2018)