Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Bộ Nội vụ đã chính thức đưa Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (DN) trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ vào hoạt động.

Bộ Nội vụ đã chính thức đưa Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (DN) trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ vào hoạt động.

  

Hệ thống thông tin phản ánh kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ. Ảnh: tcnn.vn

Hệ thống thông tin phản ánh kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ có địa chỉ http://phananh.moha.gov.vn.

Các phản ánh, kiến nghị của người dân, DN là một trong những nguồn thông tin cung cấp cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

Đồng thời cung cấp thông tin cho Tổ công tác về kiểm tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ trưởng nhằm kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ và hoạt động nghề nghiệp, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm trong công tác cán bộ tại các bộ, ngành và địa phương; xử lý hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ.

Với 3 hình thức gửi phản ánh, kiến nghị (qua mạng internet, qua tin nhắn với đầu số 8088 và qua tổng đài 19001547), người dân dễ dàng gửi phản ánh, kiến nghị và theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; về hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật của công chức, viên chức trong thực thi công vụ và hoạt động nghề nghiệp; đề xuất những sáng kiến về cải cách hành chính…

Bộ Nội vụ sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, DN theo từng lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 20 ngày, kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị.

*Bộ Nội vụ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng đã thống nhất ký kết kế hoạch hợp tác về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018-2019.

Theo đó, VNPT sẽ tư vấn, hỗ trợ các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý công việc của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ; hỗ trợ giải pháp, xây dựng và triển khai đề án “Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã”…

Việc xây dựng và triển khai đề án “Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã” là một trong những giải pháp kết nối liên thông từ Trung ương đến địa phương, các bộ, ngành, qua đó phục vụ công tác bổ nhiệm, đề bạt và giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm không đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục.

Tác giả: 
Nguồn:  Chinhphu.vn