Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Giao thông Vận tải: Nhiều giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019

Năm 2018, Sở Giao thông Vận tải là đơn vị dẫn đầu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính khối các sở, ban, ngành của tỉnh. Phát huy kết quả đạt được, ngay từ những tháng đầu năm 2019, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện công tác này.

Phòng Giao dịch một cửa Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân (Ảnh: Quý Đôn)

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 21/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng hệ thống kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện đến tất các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Trong các cuộc họp giao ban với các phòng, ban, đơn vị hàng tháng, Lãnh đạo Sở đã thường xuyên quán triệt việc triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính tại các đơn vị và giao bộ phận thường trực giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành.

Xác định công tác cải cách hành chính là khâu quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải đã tăng cường thực hiện việc công khai, minh bạch, phổ biến các tài liệu của trung ương, của tỉnh, đặc biệt là quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, quy hoạch ngành. Đồng thời, công khai thông tin về cán bộ chịu trách nhiệm giải thích, hướng dẫn, tiếp nhận và phản hồi những thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh của doanh nghiệp về việc sử dụng các dịch vụ công do đơn vị thực hiện; công khai thông tin mời thầu các dự án theo đúng quy định; tăng cường áp dụng thực hiện công tác đấu thầu qua mạng; tiếp tục tổng hợp, cập nhật định kỳ các tài liệu quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, sản phẩm; công khai minh bạch các chính sách hỗ trợ với cộng đồng doanh nghiệp về quy hoạch, kế hoạch, thủ tục hành chính; tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

Trong quý I/2019, Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn và Sở GTVT năm 2019 đã được đăng tải trên Website của Sở, đồng thời được gửi đến từng phòng, ban, đơn vị để triển khai thực hiện. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính được thực hiện theo quyết định công bố của UBND tỉnh. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai trên bảng theo quy định, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính và nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo mẫu. Thủ tục hành chính gắn trên Bảng niêm yết được chia thành tập theo từng lĩnh vực. Ngoài hình thức niêm yết công khai nêu trên, Sở đã sử dụng thêm các hình thức công khai khác như: Đóng thành quyển đặt tại nơi tiếp nhận hồ sơ giải quyết; sử dụng máy tính có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đăng tải trên website của cơ quan.

Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, trao đổi công việc. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện tốt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo số liệu thống kê kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý I năm 2019 (tính hết ngày 28/02/2019), Sở Giao thông Vận tải đã tiếp nhận, giải quyết thông qua bộ phận Một cửa 2.017 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó: Lĩnh vực giao thông 16 hồ sơ, lĩnh vực vận tải 2.001 hồ sơ; tham gia tiếp nhận và giải quyết 02 hồ sơ TTHC thông qua bộ phận Một cửa liên thông tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục vận hành và khai thác trang thông tin điện tử và cơ sở hạ tầng thông tin như mạng internet, phần mềm kế toán, phần mềm cấp, đổi giấy phép lái xe… để phục vụ công tác. 100% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư công vụ trong công việc; các văn bản nội bộ của ngành được phát hành bằng file điện tử thay cho phát hành văn bản giấy, thực hiện áp dụng chữ ký số.

Thời gian qua, Sở luôn chú trọng đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng, văn hóa ứng xử, mức độ am hiểu trình tự thủ tục hành chính, luật pháp liên quan của cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa, lựa chọn cán bộ làm việc tốt, có trách nhiệm và kinh nghiệm hướng dẫn, giải đáp để thực hiện các giao dịch với doanh nghiệp; đồng thời đơn vị đang nghiên cứu phương án chấm điểm cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay chưa có phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Giao thông Vận tải. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục tăng cường ứng dụng các hệ thống công nghệ thông tin đã được Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai để làm nền tảng triển khai Chính phủ điện tử, chung tay đẩy mạnh cải cách hành chính, nỗ lực giữ vững xếp hạng cải cách hành chính của đơn vị./.

 

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: 

Tin bài mới:


Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước phường Phùng Chí Kiên(20/05/2019)

Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.(16/05/2019)

Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.(13/11/2018)

Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(24/08/2018)

Công bố danh mục thủ tục hành chính(08/08/2018)

Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(07/08/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn(29/06/2018)

Phối hợp với công chứng gỡ vướng cho dân khi Đăng ký quyền sử dụng đất(27/06/2018)

Đổi mới nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp(27/06/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ(27/06/2018)