Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ thực hiện cải cách TTHC của các địa phương để cụ thể hóa TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các tỉnh, thành phố do các bộ, ngành Trung ương công bố.

Để cụ thể hóa TTHC lĩnh vực công chức, viên chức do Bộ Nội vụ công bố tại Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 về công bố danh mục TTHC lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

 

Trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Quyết định công bố 09 danh mục TTHC, gồm: Thủ tục thi tuyển công chức; xét tuyển công chức; tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức; thi nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; thi tuyển viên chức; xét tuyển viên chức; xét tuyển đặc cách viên chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Nội dung chi tiết TTHC đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, chuyên mục “Thủ tục hành chính” tại địa chỉ: http://tthc.backan.gov.vn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và bãi bỏ danh mục các TTHC lĩnh vực công chức, viên chức quy định tại Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC của danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định này.

 

Bảng niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Nội dung các TTHC công bố tại Quyết định này chủ yếu là giảm thành phần hồ sơ và mở rộng cách thức thực hiện TTHC so với những TTHC đã công bố trước kia, như TTHC thi tuyên công chức, viên chức theo quy định trước kia thành phần hồ sơ gồm 06 loại (Đơn, sơ yếu lý lịch, bản sao giấy khai sinh, bản sao văn bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận sức khỏe, giấy ưu tiên (nếu có)), theo quy định tại Quyết định này thành phần hồ sơ chỉ 01 loại (Phiếu đăng ký dự tuyển). Cách thức thực hiện, trước đây phải nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan hành chính, nay được thực hiện bằng hai hình thức là nộp hồ sơ trực tiếp và nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Việc cắt giảm thành phần hồ sơ, mở rộng cách thức thực hiện TTHC đã giảm chi phí và thời gian của cá nhân, đồng thời tạo nhiều thuận lợi cho cơ quan nhà nước cũng như người dân trong thực hiện TTHC./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: