Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020

Đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), tái cấu trúc quy trình các TTHC để xây dựng, hoàn thiện, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc giađó là mục đích của Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020.

 

Đồng chí Hoàng Văn Minh - Trưởng phòng Nội chính – Pháp chế,

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh truyền đạt nội dung tại Hội nghị tập huấn

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 06/03/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2020 và Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử trong giải quyết TTHC năm 2020, bắt đầu từ ngày 05/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Thành phần tham dự tập huấn gồm: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng (cấp huyện, cấp tỉnh); đại diện Lãnh đạo UBND cấp xã; công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; cán bộ, công chức, viên chức trực tại Bộ phận một cửa các cấp; công chức trực tiếp tham mưu (giải quyết) TTHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tại hội nghị tập huấn, đại biểu đã được các đồng chí báo cáo viên là lãnh đạo Phòng, đơn vị chuyên môn trực tiếp phụ trách, theo dõi nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trình bày và hướng dẫn 07 chuyên đề là những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện ngay trong quý IV/2020, bao gồm: Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia; quy trình về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; rà soát, đánh giá TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quy trình thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và rà soát, đánh giá tái cấu trúc quy trình TTHC.

Với những nội dung được trang bị trong buổi tập huấn, giúp cho cho công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cán bộ, công chức, viên chức trực tại Bộ phận một cửa; công chức trực tiếp tham mưu (giải quyết) TTHC nâng cao nghiệp vụ và là dịp để trao đổi, kiến nghị cụ thể về những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị. Từ đó, đề xuất những giải pháp thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Qua đó, công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh./.

Tác giả:  Đồng Vân
Nguồn: