Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí của thủ tục hành chính

Từ tháng 12/2020, người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính sẽ có thể nộp phí, lệ phí trực tuyến các dịch vụ công tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Hiện nay, UBND tỉnh Bắc Kạn đang tổ chức tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về quy trình thanh toán trực tuyến phí, lệ phí của các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

  

Theo đó, người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến sẽ có thể sử dụng mọi phương tiện thanh toán (tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thẻ tín dụng…) và thông qua mọi kênh giao dịch của tất cả các ngân hàng (quầy giao dịch, internet banking…) để thanh toán phí, lệ phí cho cơ quan nhà nước mọi lúc, mọi nơi giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, thông tin xử lý hồ sơ được cập nhật kịp thời, kết quả thu phí được phản hồi ngay lập tức.

Đây là một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh phát sinh hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4./.

Tác giả:  Đồng Vân
Nguồn: