Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

Ngày 19/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn. Nội dung các thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính”.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  cchc
Nguồn: