Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1446/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn, theo đó 01 danh mục thủ tục hành chính ban hành mới là “Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, thủ tục hành chính trên được thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, tổ chức cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính này không phải mất phí./.

Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh

Tác giả:  D.P
Nguồn: