Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Sáng 10/12/2018, trong chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau khi nghe Tờ trình của UBND tỉnh về việc giới thiệu đồng chí Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 các đại biểu Hội đồng nhân dân đã tiến hành bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu đồng ý 47/48, đạt 97,91%.


Đồng chí Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Đinh Quang Tuyên

 

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện việc bỏ phiếu miễn nhiệm Trưởng ban Pháp Chế và thôi tham gia thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với ông Cù Ngọc Cường, bầu Trưởng ban pháp chế đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Đỗ Thị Hiền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và ông Dương Văn Tính, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân đối với ông Đỗ Tuấn Khiêm, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Nông Văn Chí, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do nghỉ chế độ hưu chí.

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Khóa IX cũng đã ban hành 16 Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh, các nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tác giả:  Đăng Hải
Nguồn: