Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Sáng 14/8/2018, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Dự Lế Bế giảng có ông Nguyễn Văn Côi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ma Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Tiến sĩ Âu Thị Hồng Thắm Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và 99 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2018 được tổ chức theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 25/6/2018 đến ngày 10/8/2018 với tổng số 99 học viên tham gia là cán bộ, công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương chưa học khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; Cán bộ, công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 06 năm trở lên.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã được tiếp thu hệ thống kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính gồm 4 phần: Nền hành chính nhà nước; Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Những kỹ năng cơ bản; Đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa. Trong đó, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế tại UBND huyện Na Rì, tiếp cận, nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, kết quả cải cách thủ tục hành chính, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước...

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 99 học viên (100%) đủ điều kiện xếp loại, trong đó: 31 học viên xếp loại giỏi (31,3%); 68 học viên xếp loại khá (68,7%). Theo đó, Trường Chính trị tỉnh đã Quyết định cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính cho 99 học viên; tuyên dương 31 học viên có kết quả học tập xếp loại giỏi, trong đó tặng giấy khen và phần thưởng cho 10 học viên đạt kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc nhất.

 

Tiến sĩ Âu Thị Hồng Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị trao Chứng chỉ và tặng giấy khen cho học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập

 

Ông Ma Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Lễ Bế giảng

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, ông Ma Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính xuất phát từ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng hoạt động theo chương trình quy định cho ngạch công chức cũng như trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ công vụ. Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của bộ máy hành chính Nhà nước; chuẩn hóa và đáp ứng yêu cầu vị trí trong thực thi công vụ hiện nay của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Có thể nói, lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính tỉnh Bắc Kạn năm 2018 được tổ chức thành công theo Kế hoạch góp phần nâng cao năng lực, quản lý nhà nước, thực thi công vụ theo tiêu chuẩn ngạch tương ứng góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp có đủ năng lực xây dựng nền hành chính hiện đại./.

Tác giả:  Nguyễn Thảo
Nguồn: