Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 15/8/2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính

Ngày 15/8/2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính. Chủ trì hội nghị là ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, cùng dự hội nghị có các phó giám đốc sở: Hoàng Thị Diệu, Vũ Văn Yên, Sầm Văn Trân; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc sở và toàn thể công chức của Phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 279/QĐ-SNV ngày 12/8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm ông Nông Trường Hải, Chuyên viên phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

(Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nông Trường Hải)

 Thay mặt Ban Giám đốc Sở, ông Lê Văn Hội trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Nông Trường Hải. Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân phó trưởng phòng Phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính, Giám đốc sở mong muốn ông Nông Trường Hải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, nâng cao trình độ, kinh nghiệm công tác để cùng lãnh đạo và công chức Phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, tân Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính bày tỏ và cảm ơn Ban Giám đốc sở, Lãnh đạo phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính đã tin tưởng, giao nhiệm vụ và hứu sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, cố gắng hơn nữa trong công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, trong thời tới mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Ban Giám đốc, sự phối hợp của lãnh đạo, công chức các phòng, ban chuyên môn để bản thân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị./.

Tác giả:  Thương Thương
Nguồn: