Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chiều ngày 10 tháng 3 năm 2023, tại Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, Bộ Nội vụ phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý về Trật tự xã hội, Bộ Công an, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Hội nghị đánh giá việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của các tỉnh miền núi và biên giới phía Bắc nhằm đánh giá khả năng tích hợp, đồng bộ dữ liệu đối với CSDLQG về CBCCVC, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an; đại diện Tập đoàn VNPT; Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo, công chức trực tiếp theo dõi phần mềm quản lý CBCCVC thuộc Sở Nội vụ và công chức phụ trách kỹ thuật Sở Thông tin và Truyền thông của 10 tỉnh miền núi và biên giới phía Bắc gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La.

Báo cáo tổng hợp hiện trạng về phần mềm quản lý CBCCVC của các tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc cho thấy việc triển khai xây dựng phần mềm của các tỉnh miền núi và biên giới phía Bắc còn nhiều hạn chế, nhiều tỉnh chưa có phần mềm hoặc phần mềm chưa đáp ứng được việc kết nối CSDLQG về CBCCVC:

Phần mềm của tỉnh Bắc Kạn được đưa vào sử dụng từ tháng 01/2020. Tính đến hiện tại, số lượng hồ sơ đơn vị đã cập nhật lên CSDLQG về CBCCVC là 12.196/12.394 hồ sơ, tuy nhiên, thông tin của hồ sơ chưa bảo đảm đầy đủ yêu cầu. 

Tỉnh Cao Bằng chưa triển khai phần mềm dùng chung cho toàn tỉnh, các huyện đã triển khai sử dụng một loại phần mềm; các sở, ngành của tỉnh chưa triển khai sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC nên cơ sở dữ liệu chưa được đồng bộ.

Phần mềm tỉnh Hà Giang được đầu tư xây dựng từ năm 2016 cũng chưa đáp ứng được các yêu cầu để đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC. Phần mềm của tỉnh Lào Cai triển khai từ năm 2018 còn có một số hạn chế để thực hiện kết nối và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đảm bảo “Đúng -Đủ - Sạch - Sống” theo yêu cầu.

Phần mềm của tỉnh Yên Bái được xây dựng trên nền tảng công nghệ ASP, đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện để đồng bộ tích hợp với các nền tảng, cơ sở dữ liệu khác. Hiện trạng số lượng hồ sơ trên hệ thống là 26.007 hồ sơ, đã đồng bộ được 500 hồ sơ với CSDLQG về CBCCVC. Tuy nhiên, việc tích hợp, đồng bộ cơ sở dữ liệu từ hệ thống phần mềm của tỉnh Yên Bái vào hệ thống CSDLQG về CBCCVC hiện gặp nhiều khó khăn về dữ liệu và tiến độ…

  

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét: Có cơ chế hỗ trợ đối với nội dung thực hiện CSDLQG về CBCCVC đối với các địa phương có điều kiện khó khăn, hạn chế cả về nhân lực và nguồn lực; hướng dẫn cụ thể hơn đối với các đơn vị, địa phương chưa triển khai phần mềm nhằm đảm bảo tiến độ thời gian; sớm ban hành Thông tư quy định về sơ yếu lý lịch CBCCVC hợp nhất và hướng dẫn kê khai sơ yếu lý lịch hợp nhất và quy định về việc sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử.

 

Ảnh: Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ phát biểu kết luận Hội nghị

 Kết luận Hội nghị, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh miền núi và biên giới phía Bắc: Tổ chức nâng cấp phần mềm quản lý CBCCVC đáp ứng đủ 109 trường thông tin, cập nhật dữ liệu đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC. Trường hợp không có khả năng nâng cấp phần mềm hoặc CSDL để đáp ứng điều kiện kết nối, chia sẽ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC thì sử dụng thí điểm phần mềm quản lý CBCCVC do Tập đoàn VNPT hỗ trợ. Đối với các địa phương chưa có phần mềm hoặc CSDL về CBCCVC, đề nghị sử dụng thí điểm phần mềm quản lý CBCCVC do Tập đoàn VNPT hỗ trợ để tổ chức cập nhật đủ 109 trường dữ liệu về CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý để đảm bảo dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” để cập nhật vào CSDLQG về CBCCVC bảo đảm tiến độ. Bộ Nội vụ có trách nhiệm đối khớp, xác thực, làm sạch các trường dữ liệu theo quy định với CSDLQG về dân cư và đồng bộ lại dữ liệu với địa phương để quản lý và sử dụng.

Tác giả:  Nông Trường Hải
Nguồn: