Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáng ngày 02/3/2023, tại Khách sạn Núi Hoa, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội thảo “Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng công chức trong các cơ quan hành chính và những vấn đề đặt ra”. TS. Nguyễn Ngọc Vân - Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước và ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội; lãnh đạo UBND và phòng Nội vụ các huyện, thành phố; đại diện công chức cấp xã của một số địa phương; lãnh đạo và giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

           

                                                H/ảnh: Quang cảnh Hội thảo

          Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân - Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quý vị đại biểu đã dành thời gian tham dự buổi Hội thảo. Viện trưởng cho rằng trước tình hình mới, đặc biệt khi Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với những tư duy mới, cách thức thực hiện mới về hoạt động bồi dưỡng thì thực trạng thực hiện bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay đã đặt ra những vấn đề cần hội thảo để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức.

 

H/ảnh: TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện KHTCNN phát biểu tại Hội thảo

          Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng chính sách, pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức ở Việt Nam hiện nay; đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị, địa phương (trong đó có việc triển khai một số nội dung mới của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP); thảo luận về tính hiệu quả của các khóa đào tạo, bồi dưỡng đối với việc tăng cường kiến thức, kỹ năng làm việc của công chức và việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức theo quy định.

 

          H/ảnh: Ông Nguyễn Trọng Lăng- Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn phát biểu tại Hội thảo

          Các ý kiến trao đổi tại Hội thảo sẽ giúp đoàn khảo sát có các đánh giá cụ thể và các giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức trong các cơ quan hành chính trong thời gian tới./.

Tác giả:  Trần Thị Phương Anh
Nguồn: