Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông La Văn Duyên – Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Nghiêm Loan

Ngày 21/6/2018, Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm ban hành Quyết định số 1226/QĐ-UBND về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường học đối với ông La Văn Duyên – Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Nghiêm Loan, huyện Pác Nặm kể từ ngày 16/7/2018 đến khi nghỉ hưu, được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ là 0,45/ tháng.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  cchc
Nguồn: