Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý, góp phần nâng cao năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của lãnh đạo cấp sở và tương đương, nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức cần thiết, hiện đại và thực tiễn về lãnh đạo, quản lý cho các lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được được giao.

Ngày 25/8/2019, lớp học đã tổ chức lễ khai giảng, dự lễ khai giảng có đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Nguyễn Văn Côi - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; nhà giáo ưu tú, TS. Vũ Thanh Xuân - Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và 49 học viên công chức lãnh đạo tham gia lớp bồi dưỡng là công chức đang đảm nhiệm chức danh lãnh đạo cấp sở và công chức thuộc diện quy hoạch lãnh đạo cấp sở (gồm 08 Giám đốc, 16 Phó Giám đốc và 25 Trưởng, phó phòng tương đương). Lớp bồi dưỡng được tổ chức học vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, từ ngày 25/8/2019 đến hết ngày 19/10/2019, trong thời gian tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được các giảng viên cao cấp của Học Viện Hành chính Quốc gia truyền đạt 11 chuyên đề, gồm: Năng lực lãnh đạo, quản lý sở; chức năng, nhiệm vụ của sở và chức trách của lãnh đạo, quản lý sở; quản lý sự thay đổi; chuyên đề báo cáo sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa, yêu cầu và thách thức đặt ra; tác phong, phương pháp làm việc của lãnh đạo, quản lý sở… Việc tổ chức lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở có ý nghĩa quan trọng bởi học viên đều là cán bộ cấp chiến lược của tỉnh.

 

TS. Vũ Thanh Xuân- Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, TS. Vũ Thanh Xuân nêu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ đã được bổ nhiệm và cán bộ đang được quy hoạch vào vị trí lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền nhà nước.

 

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh: việc tổ chức lớp học nhằm giúp các học viên cập nhật và trang bị kiến thức, các kỹ năng quản lý, điều hành trong thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp sở nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh được đảm nhiệm và quy hoạch. Đồng thời, nâng cao kỹ năng định hướng, phát triển nguồn nhân lực của địa phương, tạo cơ hội tìm các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác quản lý, điều hành để nâng cao sự phát triển bền vững của tập thể. Đồng chí đề nghị các giảng viên cần áp dụng những phương pháp giảng dạy khoa học, cần tăng cường thực hiện chương trình học theo phương châm gắn lý luận vào giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý nhà nước tại địa phương; các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế đào tạo để hoàn thành tốt nội dung khóa học.

Toàn cảnh lễ khai giảng

Việc tham gia lớp học nhằm giúp các học viên hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở và là dịp để các học viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành hoàn thành các chỉ tiêu, kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bắc Kạn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã(22/08/2019)

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư(20/08/2019)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.(12/08/2019)

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn công bố Quyết định bổ nhiệm tân Phó Giám đốc(02/08/2019)

Quy định mới về số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố(01/08/2019)

Một số giải pháp thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025(01/08/2019)

Bắc Kạn tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính (chỉ tiêu năm 2018) (14/06/2019)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (13/06/2019)

Một số giải pháp thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (09/04/2019)

Bắc Kạn bước đầu thực hiện sắp xếp, bố trí, kiện toàn đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố (27/02/2019)