Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 27/12/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 262/QĐ-SNV ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụ do ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại một số phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện Na Rì

Ngày 27/12/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 262/QĐ-SNV ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụdo ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại một số phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện Na Rì, gồm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Na Rì; Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đoàn công tác kiểm tra hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Na Rì

Tại thời điểm kiểm tra, cán bộ, công chức chấp hành tốt giờ giấc làm việc trong giờ hành chính, trang phục phù hợp tại công sở; không có cán bộ, công chức uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc; vệ sinh khuôn viên công sở sạch sẽ; đơn vị có lịch công tác trên hệ thống hồ sơ công việc. Tuy nhiên, một số công chức chưa tự giác đeo thẻ công chức, khi Đoàn kiểm tra nhắc nhở mới đeo.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ, UBND huyện Na Rì đã triển khai, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo đúng chức năng, nhiệm vụ, các phòng chuyên môn có phân công nhiệm vụ; tại trụ sở đơn vị có công khai lịch tiếp công dân, hộp thư điện tử; quản lý con dấu trong công tác văn thư đúng theo quy định; có treo bảng niêm yết thủ tục hành chính theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng theo lịch phân công. Tại thời điểm kiểm tra, thực tế các thủ tục hành chính (TTHC) đều được xử lý trên bản giấy đúng hạn, tuy nhiên trên hệ thống phần mềm điện tử hiện nay còn 03 TTHC đang xử lý quá hạn, trong đó 01 TTHC thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội quá hạn ở bước lãnh đạo xem xét, quyết định; 02 TTHC thuộc lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch quá hạn ở bước ký duyệt văn bản của Lãnh đạo phòng. Đoàn cũng kiểm tra trên hệ thống 19 TTHC đã xử lý quá hạn theo Báo cáo số 278/BC-STTTT ngày 16/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 11 năm 2022, trong đó 01 TTHC thuộc lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch đã xử lý quá hạn do Lãnh đạo phòng phân loại, chuyển cho chuyên viên xử lý chậm; 18 TTHC thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội (13 TTHC đã xử lý quá hạn do chuyên viên xử lý chậm, 05 TTHC đã xử lý quá hạn do Lãnh đạo xem xét, quyết định chậm).

Đoàn kiểm tra làm việc với Lãnh đạo UBND huyện

và Lãnh đạo một số phòng chuyên môn

Tại thời điểm kiểm tra, cán bộ, công chức chấp hành tốt giờ giấc làm việc trong giờ hành chính, trang phục phù hợp tại công sở; không có cán bộ, công chức uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc; vệ sinh khuôn viên công sở sạch sẽ; đơn vị có lịch công tác trên hệ thống hồ sơ công việc. Tuy nhiên, một số công chức chưa tự giác đeo thẻ công chức, khi Đoàn kiểm tra nhắc nhở mới đeo.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ, UBND huyện Na Rì đã triển khai, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo đúng chức năng, nhiệm vụ, các phòng chuyên môn có phân công nhiệm vụ; tại trụ sở đơn vị có công khai lịch tiếp công dân, hộp thư điện tử; quản lý con dấu trong công tác văn thư đúng theo quy định; có treo bảng niêm yết thủ tục hành chính theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng theo lịch phân công. Tại thời điểm kiểm tra, thực tế các thủ tục hành chính (TTHC) đều được xử lý trên bản giấy đúng hạn, tuy nhiên trên hệ thống phần mềm điện tử hiện nay còn 03 TTHC đang xử lý quá hạn, trong đó 01 TTHC thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội quá hạn ở bước lãnh đạo xem xét, quyết định; 02 TTHC thuộc lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch quá hạn ở bước ký duyệt văn bản của Lãnh đạo phòng. Đoàn cũng kiểm tra trên hệ thống 19 TTHC đã xử lý quá hạn theo Báo cáo số 278/BC-STTTT ngày 16/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 11 năm 2022, trong đó 01 TTHC thuộc lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch đã xử lý quá hạn do Lãnh đạo phòng phân loại, chuyển cho chuyên viên xử lý chậm; 18 TTHC thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội (13 TTHC đã xử lý quá hạn do chuyên viên xử lý chậm, 05 TTHC đã xử lý quá hạn do Lãnh đạo xem xét, quyết định chậm)

Tác giả:  Nguyễn Thị Hoa
Nguồn: