Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhân sự mới Văn phòng Quốc hội

Chiều ngày 27/6, tại nhà Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ.

  

Tại buổi lễ, Phó Tổng Thư ký, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Cường - chuyên viên chính, Trưởng phòng bạn đọc và Khai thác thông tin, Thư viện Quốc hội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Thư viện Quốc hội.

Bổ nhiệm ông Đặng Vũ Hải - chuyên viên chính Vụ Dân tộc, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc.

Bổ nhiệm ông Phạm Thái Yên - chuyên viên chính Vụ Tổng hợp, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

Chúc mừng và ghi nhận nỗ lực của cán bộ vừa được tin tưởng bổ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh mong rằng, trên cương vị mới các cán bộ tiếp tục phấn đấu, phát huy thành tích đã đạt được, không ngừng rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục có bước phát triển trên cương vị công tác mới của mình./.

Tác giả: 
Nguồn:  Chinhphu.vn