Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những nét mới trong tuyển dụng công chức năm 2018

         Việc tổ chức thi tuyển công chức trên máy tính là một trong những mục tiêu của Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” nhằm xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng; “phấn đấu đến năm 2015 có 100% các cơ quan ở Trung ương và 70% các cơ quan ở địa phương thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển công chức”.

Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện thi tuyển công chức viên chức cho các khối chính quyền, khối đảng, đoàn thể và thực hiện các môn thi điều kiện trên máy tính, qua đó vừa giảm thời gian, chi phí đồng thời nâng cao chất lượng, tính công khai minh bạch trong công tác thi tuyển công chức.

Việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong những nội dung cơ bản của công cuộc cải cách hành chính được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và đã thực hiện nhiều hoạt động cải cách trong công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác tuyển dụng công chức viên chức là khâu quan trọng cần phải được quan tâm đặc biệt, là khâu đầu tiên trong quá trình quản lý công chức, viên chức, có tính quyết định cho sự phát triển một cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước.

Trong quá trình vận hành của nền công vụ, việc tuyển dụng được những công chức giỏi thì nhất định nền công vụ sẽ hoạt động đạt kết quả cao hơn vì công chức nhà nước là nhân tố quyết định đến sự vận hành của một nền công vụ. Những năm qua, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tuyển dụng, công chức, viên chức còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Do vậy, việc đổi mới phương thức, cách thức tuyển dụng trong thi tuyển là yêu cầu hết sức cấp thiết đối với mỗi địa phương nhằm đạt được yêu cầu trong tuyển dụng công chức là bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được những người có trình độ và năng lực theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

 

Sau 4 năm (từ năm 2014 đến nay), tỉnh Bắc Kạn mới tổ chức tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển, lần đầu tiên tỉnh Bắc Kạn thực hiện ghép 2 Hội đồng thi của khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền để tổ chức chung 1 đợt và phối hợp với Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ trong công tác ra đề thi, hỗ trợ coi thi và chấm thi. Đặc biệt, trong kỳ thi này, thí sinh thực hiện 02 bài thi bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Điều đó thể hiện sự quyết tâm của địa phương trong việc đảm bảo khách quan, minh bạch để tuyển chọn được công chức, viên chức có năng lực đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm. Tại kỳ thi này, có 58 vị trí cần tuyển dụng (Khối Đảng: 26 chỉ tiêu; Khối chính quyền: 32 chỉ tiêu) trên tổng số 521 thí sinh đủ điều kiện dự thi. Đối với mỗi vị trí việc làm, rất nhiều vị trí có nhiều người dự tuyển, có vị trí chỉ có một người dự tuyển. Vị trí có nhiều người dự tuyển có tính cạnh tranh cao là điều kiện thuận lợi để các cơ quan lựa chọn được thí sinh xuất sắc nhất.

Số lượng đăng ký ban đầu là 521 thí sinh (trong đó: Khối đảng, đoàn thể là: 148, khối chính quyền là: 373) sau khi thực hiện thi các môn trắc nghiệm trên máy tính còn lại 404 thí sinh đủ điều kiện tham dự các môn thi viết (trong đó: khối đảng đoàn thể là: 128 thí sinh; khối chính quyền là 276 thí sinh).

Việc ứng dụng công nghệ tin học vào tuyển dụng công chức không phải là mới đối với các địa phương trên cả nước, nhưng là lần đầu tiên đối với tỉnh Bắc Kạn, hình thức thi này đã đảm nguyên tắc cạnh tranh khách quan, công bằng, minh bạch, chọn được người tài và có sự kiểm soát lẫn nhau, chống được tiêu cực trong thi cử, mọi công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đều có cơ hội như nhau để đăng ký và tham gia quá trình lựa chọn vào làm việc tại các cơ quan nhà nước ở địa phương và đảm bảo chất lượng đầu, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Sau khi tổ chức thi các môn thi viết và thời gian phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo, ngày 26/11/2018 và 28/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Tỉnh ủy đã phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức năm 2017 đối với khối chính quyền và khối đảng, đoàn thể với số lượng những người trúng tuyển là: 31 người (đạt 54,3%). Trong đó, khối đảng đoàn thể là 11 người (đạt 44%), khối chính quyền là: 20 người (đạt 62,5%).

Kết quả thành công của việc phối hợp với Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ trong ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển công chức năm 2018 tại tỉnh đã mở ra một hướng mới để nâng cao chất lượng, đảm bảo thực hiện triệt để nguyên tắc khách quan, công bằng trong tuyển dụng công chức thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Điều quan trọng nhất với phương thức thi tuyển này là việc xây dựng được lòng tin của xã hội với việc thi tuyển công chức, viên chức. Cụ thể là đối với thí sinh, khi đã làm bài thi xong, có thể biết ngay kết quả thi, Do đó có thể khẳng định rằng đây là một trong những giải pháp rất quan trọng để đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch trong thi tuyển công chức mà dư luận xã hội đang quan tâm và mong muốn. Mặt khác, phương thức thi tuyển này còn giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực và kinh phí để tổ chức thi và hạn chế những tiêu cực có thể xảy ra trong kỳ thi./.

Tác giả:  Quách Hải
Nguồn: