Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 20-21/8/2022, tại Hội trường Khách sạn Núi Hoa, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo cấp phòng năm 2022 với sự tham gia của 95 đại biểu là nữ lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Ngày 20-21/8/2022, tại Hội trường Khách sạn Núi Hoa, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo cấp phòng năm 2022 với sự tham gia của 95 đại biểu là nữ lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Lớp tập huấn nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; bổ sung các kỹ năng lãnh đạo, quản lý cần thiết; nâng cao kỹ năng giải quyết các vấn đề xảy ra trong thực tế và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; xây dựng hình ảnh nữ lãnh đạo trí tuệ, tự tin trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Bà Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm đến công tác phát triển đối với cán bộ nữ, tỷ lệ nữ đảm nhiệm các vị trí chức vụ trong hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng tăng, trong đó tỷ lệ nữ giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng khá cao. Điều đó khẳng định, ngoài sự chỉ đạo của Đảng, sự quan tâm của các cấp chính quyền còn là nữ nỗ lực khẳng định bản thân; sự cố gắng, phấn đấu và tiến bộ của chị em trong quá trình làm việc, công tác.Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về: Đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo nữ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; vai trò của lãnh đạo nữ trong thực hiện cải cách hành chính; kỹ năng phối hợp trong công việc của lãnh đạo nữ; kỹ năng xây dựng văn hóa công vụ trong tổ chức của lãnh đạo nữ và cách xử lý các tình huống trong lãnh đạo, quản lý dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia. Các chuyên đề bồi dưỡng được giảng viên trình bày khoa học, lo gic, sinh động gắn với thực tiễn công tác đã thu hút sự tham gia, trao đổi của học viên. Qua lớp tập huấn, các nữ lãnh đạo phòng có thêm kiến thức về lãnh đạo nữ, về công tác cán bộ nữ… từ đó, thúc đẩy nữ lãnh đạo phòng nỗ lực học tập, công tác, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào thành tích của đội ngũ cán bộ nữ trong toàn tỉnh.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

 


 Tác giả:  Trần Thị Phương Anh
Nguồn: 

Tin bài mới:


Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc sở(16/08/2022)

Một số giải pháp nhằm đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(19/05/2022)

Đôi nét về thực trạng phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(19/05/2022)

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức(20/12/2021)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn(02/11/2021)

Sở Nội vụ hướng dẫn xét, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2021(23/08/2021)

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Kạn. (16/09/2020)

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ(14/09/2020)

Tỉnh Bắc Kạn quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách (04/08/2020)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020(02/06/2020)