Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH BẮC KẠN NĂM 2017

Ngày 06 tháng 7 năm 2018, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 113/TB-HĐTTCC thông báo lịch thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017 (đính kèm)

Tác giả:  admincchc
Nguồn: