Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thôi việc đối với công chức

Ngày 20/6/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 197/QĐ-SNN đồng ý cho ông Nguyễn Duy Thiệp Kiểm lâm viên trung cấp, thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 20/6/2018.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  admincchc
Nguồn: