Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương

Ngày 06/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm nâng ngạch công chức khối đảng, đoàn thể và khối quản lý nhà nước chỉ tiêu năm 2018.

Tổng số chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương là 48 chỉ tiêu: Khối đảng, đoàn thể 25 chỉ tiêu (20 chỉ tiêu ngạch chuyên viên; 05 chỉ tiêu ngạch kế toán viên); khối quản lý nhà nước gồm 23 chỉ tiêu (14 chỉ tiêu ngạch chuyên viên; 01 chỉ tiêu ngạch kiểm lâm viên và 08 chỉ tiêu ngạch kế toán viên).

Đối tượng tham gia dự thi là công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, đang giữ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức theo quy định.

Công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương phải dự thi đủ các môn thi: Kiến thức chung, chuyên môn nghiệp vụ (thi viết) và ngoại ngữ, tin học văn phòng (thi trắc nghiệm trên giấy). Kỳ thi dự kiến được tổ chức trong 02 ngày (29-30/6/2019). Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, bảo đảm cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm của công chức trong các cơ quan hành chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao.

Chi tiết kế hoạch tại file đính kèm./.

Tác giả:  Nguyễn Thảo
Nguồn: