Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn đổi mới trong công tác tuyển chọn cán bộ

Ngày 26/7/2018, Hội đồng tư vấn của tỉnh đã tổ chức tuyển chọn các ứng viên để kiện toàn chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm, phụ trách lĩnh vực kinh tế, nhiệm kỳ 2016-2021. Đối tượng tham gia dự tuyển lấy từ nguồn nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch, đủ tiêu chuẩn và phải thuyết trình chương trình hành động trước Hội đồng tư vấn theo quy định tại Quyết định số 2032-QĐ/TU ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Tỉnh ủy Bắc Kạn.

 

Hội đồng tư vấn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hai ứng viên cho chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm là ông: La Đức Dũng hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Ma Văn Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Pác Nặm.

Hội đồng tư vấn của tỉnh do ông Nguyễn Hoàng Hiệp- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm chủ tịch Hội đồng, các thành viên gồm các ông, bà: Hà Đức Tuyến- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lê Dược Trung- Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Cù Ngọc Cường- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Đỗ Thị Minh Hoa-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ma Xuân Thu Giám đốc Sở Nội vụ, Lê Văn Hội- Bí thư Huyện ủy Pác Nặm.

     Hai ứng viên đã thuyết trình chương trình hành động của mình trước Hội đồng tư vấn của tỉnh, sau khi thuyết trình các thành viên Hội đồng đặt câu hỏi với mỗi ứng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ; những hạn chế; nguyên nhân và những giải pháp khắc phục... Sau cùng, Hội đồng họp đánh giá và báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Đây là lần đầu tiên việc chọn ứng viên Phó chủ tịch UBND cấp huyện phải thuyết trình chương trình hành động, trước khi HĐND cùng cấp bầu theo quy định. Với việc đổi mới này nhằm thay đổi cách lựa chọn cán bộ theo hướng cạnh tranh công khai, minh bạch; đồng thời cũng là điều kiện để cấp ủy địa phương lựa chọn được người đáp ứng được tiêu chuẩn, yêu cầu đảm nhận chức vụ chủ chốt của huyện nhằm thực hiện tốt hơn nữa việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Ứng cử viên trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng tư vấn./.

Tác giả:  Đăng Hải
Nguồn: