Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Ba Bể hành Quyết định nghỉ hưu đối với bà Ma Thị Ngâm

Ngày 02/7/2018, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Quyết định số 1116/QĐ-UBND Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, đối với bà Ma Thị Ngâm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/10/2018.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

 

Tác giả:  admincchc
Nguồn: