Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Pác Nặm ban hành Quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lý Văn Vy

Ngày 22/6/2018, Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm ban hành Quyết định số 1232/QĐ-UBND Về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ – CP, đối với ông Lý Văn Vy đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân xã Cao Tân, huyện Pác Nặm. Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Cao Tân. Được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2018.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  cchc
Nguồn: