Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Pác Nặm ban hành Quyết định nghỉ hưu đối với bà Hoàng Thị Phúc

Ngày 22/6/2018, Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm ban hành Quyết định số 1239/QĐ-UBND Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, đối với bà Hoàng Thị Phúc, Giáo viên Trường Tiểu học nghiêm Loan I, huyện Pác Nặm. Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/10/2018.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  cchc
Nguồn: