Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức, tuyển dụng công chức không qua thi tuyển vào các cơ quan chuyên môn cấp huyện

Với mục đích tuyển dụng công chức không qua thi tuyển vào làm việc tại các tổ chức, cơ quan hành chính thuộc UBND cấp huyện bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, bổ sung vào đội ngũ công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

          Về nhu cầu tuyển dụng:

1. UBND huyện Bạch Thông: 02 chỉ tiêu (Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 01; Phòng Giáo dục và Đào tạo: 01);

2. UBND huyện Ngân Sơn: 01 chỉ tiêu vào Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

3. UBND huyện Pác Nặm: 01 chỉ tiêu vào Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

4. UBND huyện Chợ Đồn: 02 chỉ tiêu vào Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

5. UBND huyện Na Rì: 04 chỉ tiêu (Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 02; Văn phòng HĐND-UBND huyện: 02).

Về hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển chỉ được đăng ký vào một vị trí trong danh mục các vị trí cần tuyển và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực trong hồ sơ dự tuyển và phải trực tiếp nộp hồ sơ, thành phần hồ sơ gồm:

(1) Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ);

(2) Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2C ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và yêu cầu phải kê khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực từng nội dung quy định (không được để trống), có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

(3) Bản sao giấy khai sinh;

(4) Bản sao các văn bằng (bằng chuyên môn, bằng tốt nghiệp THPT); chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng, học bạ hoặc bảng điểm hoặc sổ học tập do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được cơ quan công chứng công nhận theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và Thông tư số 26/2013/TT-BGD&ĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

(5) Giấy chứng nhận sức khỏe (bản đỏ) do cơ quan y tế có thẩm quyền (Bệnh viện tỉnh, Trung tâm Y tế cấp huyện) cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

(6) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

(7) Bản tự nhận xét, đánh giá đối với người đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị nơi viên chức đang công tác;

(8) Có văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý viên chức đồng ý cho đi dự tuyển công chức;

(9) Quyết định bổ nhiệm ngạch hết thời gian tập sự;

(10) Quyết định điều động sang công tác tại Ban Quản lý dự án;

(11) Bản sao Quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm vào ngạch đối với viên chức của cơ quan có thẩm quyền; quyết định nâng lương gần nhất;

(12) 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận;

Hồ sơ của từng cá nhân phải đầy đủ thành phần, không được tẩy xóa và để trong túi đựng hồ sơ sắp xếp thành phần hồ sơ theo thứ tự nêu trên.

Nội dung, hình thức sát hạch

  Trên cơ sở hồ sơ đăng ký dự tuyển của các thí sinh vào các vị trí dự tuyển, Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định về nội dung và hình thức sát hạch.

Cách xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có điểm sát hạch đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả điểm sát hạch cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau ở vị trí cần tuyển thì Hội đồng kiểm tra, sát hạch thống nhất và sát hạch thêm về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ.

d) Kết quả điểm sát hạch của thí sinh là điểm trung bình cộng của các giám khảo thuộc thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức không qua thi tuyển;

đ) Người không trúng tuyển trong kỳ sát hạch công chức không được bảo lưu kết quả sát hạch cho các kỳ tuyển dụng không qua thi tuyển lần sau.

Về thời gian, địa điểm phát hành, nhận hồ sơ

a) Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

- Thời gian phát hành hồ sơ: Ngày 30 tháng 8 năm 2018.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30 tháng 8 năm 2018 đến 16 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 9 năm 2018.

b) Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức (tầng III), trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, số 152, đường Trường Chinh thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm (tải về).

Tác giả: 
Nguồn: