Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 15/8/2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính

Xem tiếp


UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022 - 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

Xem tiếp


Hiện đại, tiện ích, được đón tiếp nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể, trả kết quả sớm, tiết kiệm thời gian là đánh giá của nhiều người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Xem tiếp


Hạn chế về thiết bị công nghệ cùng với rào cản tâm lý truyền thống... là những khó khăn trong việc nâng tỉ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. "Thay đổi thói quen" để người dân thấy được lợi ích thật sự khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến… sẽ góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Xem tiếp


Cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tối đa trong quá trình cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật… là những quy định mới cho thấy quyết tâm đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Xem tiếp


Chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh là quá trình lâu dài và phức tạp đòi hỏi từng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp địa phương cần nhìn nhận rõ sức lực, mục tiêu cụ thể, lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Nhận thức rõ mục tiêu của chuyển đổi số, tỉnh Bắc Kạn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong tiến trình xây dựng nền kinh tế số trên địa bàn.

Xem tiếp


Thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều phối, ứng cứu khẩn cấp sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tuân thủ yêu cầu của Cơ quan điều phối quốc gia trong điều phối, ứng cứu sự cố mạng, máy tính… là những nỗ lực của tỉnh Bắc Kạn trong đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ xây dựng chính quyền số, 1 trong 3 trụ cột của quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Xem tiếp


Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn, tổ, đội. Việc đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua các Tổ công nghệ số cộng đồng là nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số, để người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

Xem tiếp


Thúc đẩy các cơ sở giáo dục và đào tạo, các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh áp dụng công nghệ số, triển khai chuyển đổi số, đẩy mạnh các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục và cơ sở y tế nhằm thu hẹp khoảng cách số ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tạo môi trường hình thành thế hệ công dân số và môi trường y tế số văn minh, thuận lợi, an toàn, nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khoẻ của người dân; phát triển hạ tầng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt rộng khắp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới phổ cập trên địa bàn toàn tỉnh… là mục tiêu tỉnh Bắc Kạn phấn đấu thực hiện giai đoạn 2022 - 2025.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối