Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn triển khai thành công mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng bằng sổ sức khỏe điện tử tại huyện Ba Bể

Trong các năm 2018 - 2019, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thí điểm thành công mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng bằng sổ sức khỏe điện tử tại huyện Ba Bể với mục tiêu xây dựng mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe bằng sổ điện tử được vận hành thông suốt trên hệ thống thông tin; theo dõi chăm sóc sức khỏe người dân toàn diện tại cộng đồng trên mô hình đã xây dựng.

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (Nghị quyết 20-NQ/TW) đưa ra mục tiêu và các giải pháp nhằm nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Trong đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030: 95% dân số được quản lý sức khoẻ; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm. Để đạt được mục tiêu nêu trên, Nghị quyết chỉ rõ nhiều giải pháp thực hiện, trong đó có việc triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khoẻ người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế. Thiết lập hệ thống sổ sức khoẻ điện tử đến từng người dân, đồng thời thực hiện cập nhật các thông tin, chỉ số sức khoẻ khi đi khám sức khoẻ, chữa bệnh.

Sổ sức khỏe điện tử được hiểu là tất cả dữ liệu cá nhân liên quan đến sức khỏe, được số hóa trên phần mềm điện tử thành một tập tài liệu lưu giữ trên hệ thống điện tử chung của ngành Y tế.

Tại tỉnh Bắc Kạn, mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng bằng sổ sức khỏe điện tử được thực hiện tại huyện Ba Bể do Ngành Y tế chủ trì phối hợp với các ngành liên quan triển khai từ năm 2018 đến 2019. Việc triển khai mô hình góp phần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, là mô hình điểm đối với công tác quản lý, theo dõi sức khỏe người dân bằng sổ điện tử, từ đó làm cơ sở khoa học, thực tiễn để nhân rộng ra các địa phương khác trong tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở của tỉnh và với việc có hồ sơ quản lý sức khỏe, mỗi người dân được theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại cơ sở y tế địa phương nhằm chăm sóc sức khỏe người dân được tốt hơn.

 

Người dân huyện Ba Bể có thể tra cứu tình trạng sức khỏe của bản thân tại cổng thông tin sức khỏe của bộ y tế theo địa chỉ truy cập http://suckhoetoandan.vn

Phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử ghi nhận toàn bộ nội dung, thông tin hồ sơ sức khỏe của người dân, sử dụng chuẩn dữ liệu Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh để làm chuẩn liên thông dữ liệu và tiếp nhận dữ liệu khám chữa bệnh từ các phần mềm khác, quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phần mềm có khả năng kết nối, liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử với hệ thống mã định danh y tế cho người dân (ID) và các hệ thống thông tin y tế liên quan. Hệ thống được thiết kế theo mô hình dữ liệu tập trung, phân quyền khai thác dữ liệu theo từng cấp, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin người dùng với các nhóm chức năng: Quản lý hồ sơ sức khỏe; Quản lý hộ gia đình; Quản lý danh mục thông tin; Báo cáo, thống kê, biểu đồ; Tiện ích, liên thông dữ liệu. Tất cả người dân đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn đều được liên thông vào hệ thống hồ sơ sức khỏe. Người dân huyện Ba Bể có thể tra cứu tình trạng sức khỏe của bản thân tại cổng thông tin sức khỏe của bộ y tế theo địa chỉ truy cập http://suckhoetoandan.vn. Tuy nhiên khi tra cứu lần đầu cần liên hệ với Trạm y tế để được cấp mã ID (mã y tế cá nhân) đã được khởi tạo trên hệ thống do cán bộ y tế quản lý.

Theo báo cáo của ngành Y tế, triển khai mô hình, 100% các trạm y tế thuộc huyện Ba Bể đã được cài đặt và được tập huấn sử dụng thành thạo phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử. 100% người dân đi khám tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT được liên thông vào hồ sơ sức khỏe. 70% dữ liệu của người dân trong độ tuổi trưởng thành (18 -> 65 tuổi) được liên thông lên cổng thông tin của Bộ Y tế (suckhoetoandan.vn). Dữ liệu Hồ sơ sức khỏe cá nhân liên tục được cập nhật vào phần mềm bởi cán bộ Y tế và được khai thác trong quá trình khám chữa bệnh.

Việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử mang đến nhiều lợi ích thiết thực, góp phần bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở y tế.

Đối với người thầy thuốc, hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp cho người thầy thuốc đầy đủ các thông tin về bệnh tật, tiền sử bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, từ đó kết hợp với thăm khám hiện tại, người thầy thuốc có nhận định về sức khỏe của người bệnh toàn diện hơn, chẩn đoán bệnh kịp thời, chính xác hơn, phát hiện bệnh sớm hơn, điều trị kịp thời khi bệnh còn ở giai đoạn sớm mang lại hiệu quả điều trị cao hơn, giảm bớt chi phí khám bệnh, chữa bệnh của mỗi người dân. Thông tin về sức khỏe của người bệnh được thông suốt giữa các tuyến sẽ giúp việc chẩn đoán và phối hợp điều trị tốt hơn. Hồ sơ sức khỏe điện tử giúp người thầy thuốc chăm sóc sức khoẻ cho người dân liên tục, toàn diện theo nguyên lý của y học gia đình tốt hơn.

Đối với công tác quản lý, việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử giúp cho ngành có được dữ liệu về sức khỏe của người dân đầy đủ, chính xác và kịp thời. Đối với bảo hiểm y tế, khi thông tin về khám chữa bệnh của người bệnh thông suốt, minh bạch, giúp cho việc quản lý chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế dễ dàng hơn, góp phần hạn chế việc lạm dụng thuốc và xét nghiệm nếu có.

Trên cơ sở kết quả đạt được của mô hình thí điểm tại huyện Ba Bể, năm 2020, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung về tình hình sức khỏe, khám chữa bệnh của người dân xuyên suốt trong toàn tỉnh. Qua đó giúp trao đổi thông tin, khai thác và phân tích các mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh để đưa ra các cảnh báo, biện pháp dự phòng để phòng chống bệnh. Việc xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử là một nội dung quan trọng trong việc xây dựng y tế điện tử, từng bước ứng dụng và phát triển y tế thông minh, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần hiện đại hóa ngành y tế đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới theo Nghị quyết 20-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: