Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bạch Thông: Đưa chính quyền đến gần hơn với người dân

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại cấp xã trên địa bàn huyện Bạch Thông đã được chú trọng triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp tích cực, góp phần đưa chính quyền đến gần hơn với người dân.

Phát huy vai trò là trung tâm của huyện, công tác cải cách hành chính luôn được Thị trấn Phủ Thông xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. UBND thị trấn Phủ Thông đã nghiêm túc quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức thực hiện tốt Quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao. Ngoài ra, lãnh đạo UBND Thị trấn luôn khuyến khích, động viên cán bộ, công chức chuyên môn tích cực học tập kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị khác trong thực hiện cải cách hành chính đồng thời tự nghiên cứu, áp dụng các giải pháp mới có tính thực tiễn và phù hợp với điều kiện của địa phương trong cải cách hành chính nhằm làm tinh gọn, đơn giản hóa các loại thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Tiêu biểu là việc tiếp nhận và trả kết quả trong các ngày làm việc của tất cả các loại thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như: Tư pháp - Hộ tịch, Chính sách xã hội, Công an, Địa chính - Xây dựng…, địa phương không áp dụng quy định tiếp nhận, trả kết quả theo ngày riêng biệt như một số đơn vị khác hiện đang áp dụng. Việc làm này được đông đảo người dân hưởng ứng, trong đó có cả công dân của một số địa phương khác cũng thường xuyên đến giao dịch tại UBND thị trấn. Do vậy, trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục thực hiện mô hình này và phấn đấu phát huy tốt hơn nữa để phục vụ nhu cầu của người dân.

Năm 2018, UBND Thị trấn Phủ Thông đã đăng ký danh mục thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó lĩnh vực Tư pháp đăng ký 02 thủ tục (cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận); lĩnh vực Văn hóa - Xã hội đăng ký 01 thủ tục (công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở); lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo có 01 thủ tục (thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục). UBND thị trấn đã niêm yết công khai các danh mục TTHC trên bảng tin thông báo của cơ quan. Số lượng TTHC đã được công khai của đơn vị gồm: Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an; Tư pháp; lĩnh vực Nội vụ - Văn hóa - Giáo dục và Đào tạo - Xây dựng - Dân tộc - Y tế - Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Tài nguyên môi trường - Đấu thầu, cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. UBND thị trấn cũng đã công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị và kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC tại cơ quan đơn vị.

 

UBND thị trấn Phủ Thông bố trí công chức trực giải quyết TTHC cho công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị trấn Phủ Thông được thành lập gồm 08 thành viên, Chủ tịch UBND thị trấn là Trưởng Bộ phận, các thành viên là công chức chuyên môn của UBND. Địa phương đã ban hành Nội quy làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời ra thông báo lịch trực gửi tới các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố và niêm yết lịch trực tại bảng thông báo của UBND thị trấn để công dân đến liên hệ trực tiếp theo dõi. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua phần mềm một cửa được đơn vị triển khai thực hiện thường xuyên.

Đối với UBND xã Quang Thuận, các phần mềm dùng chung ngày càng được sử dụng ổn định và hiệu quả trong trao đổi công việc. Tính đến hết tháng 12/2018, UBND xã đã có trên 2.000 lượt gửi - nhận văn bản điện tử thông qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Từ đầu năm đến nay, xã luôn được đánh giá mức độ sử dụng phần mềm đạt loại tốt. UBND xã đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND, ngày 01/6/2018 về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các phần mềm, hệ thống thông tin xã. Thông qua phần mềm, UBND xã đã cập nhật thông tin nhận và tình hình giải quyết các hồ sơ TTHC của đơn vị. Việc triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích đã được triển khai.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND xã được thành lập do Chủ tịch UBND xã là Trưởng Bộ phận, các thành viên là các công chức chuyên môn. Từ đầu năm đến hết tháng 12/2018, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2.000 hồ sơ TTHC. Các TTHC được giải quyết đảm bảo thời gian theo quy định.

Không chỉ riêng tại thị trấn Phủ Thông và xã Quang Thuận, thời gian qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bạch Thông đều tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện, công khai, đúng pháp luật, nhất là trong giải quyết yêu cầu công việc liên quan đến công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Để phục vụ tiến trình hiện đại hoá hành chính, hạ tầng kỹ thuật CNTT đã được quan tâm đầu tư đồng bộ đến cấp xã. Trong đó, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai, kết nối liên thông từ tỉnh đến huyện và 17 xã, thị trấn. Tỷ lệ máy tính được kết nối Internet đạt 100%. Số lượng máy tính trang bị cho cán bộ, công chức, cấp xã 155/166, đạt 93%. Các xã, thị trấn đã được trang bị và sử dụng phần mềm ký số văn bản tích hợp trong hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, qua đó nâng cao hiệu quả trong việc trao đổi thông tin, điều hành và giải quyết công việc trên môi trường mạng, giảm bớt văn bản giấy. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được cấp hòm thư điện tử công vụ (mail.backan.gov.vn) đạt 100%. Bộ phận “một cửa” cấp xã thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ nội dung thủ tục hành chính theo đúng quy định như biểu mẫu, phí, lệ phí, thời gian giải quyết, quy trình thực hiện... để người dân tiếp cận, giám sát việc thực hiện.

Có thể nói việc đẩy mạnh cải cách hành chính tại cấp xã - cấp cơ sở, nơi gần dân nhất đã góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, tạo môi trường thông thoáng, điều kiện thuận lợi và đem lại niềm tin, sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, làm việc; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: