Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử: Cách làm của Sở Công Thương

Liên tiếp trong các năm 2018, 2019, Sở Công Thương luôn nằm trong top các đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính và chỉ số xếp hạng mức độ xây dựng chính quyền điện tử khối sở, ban, ngành của tỉnh Bắc Kạn. Cụ thể, năm 2018, Sở Công Thương xếp thứ 2 về cải cách hành chính, xếp thứ 3 về mức độ xây dựng chính quyền điện tử. Năm 2019, vươn lên vị trí số 1 với cả hai chỉ số nêu trên. Kết quả đạt được đã ghi nhận nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Có được sự cải thiện trong chỉ số CCHC và xây dựng chính quyền điện tử trong vòng hai năm qua, đó là nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo Sở Công Thương. Sở đã phân công người đứng đầu cơ quan trực tiếp chỉ đạo công tác CCHC. Đặc biệt công tác lập kế hoạch CCHC, kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được đầu tư chú trọng, nhiều chuyên mục, tin bài được đầu tư xây dựng có chất lượng. Công tác kiểm tra CCHC được chỉ đạo quyết liệt, qua đó phát huy được mặt tích cực, tìm ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Hàng tháng tại các cuộc họp giao ban cơ quan, sinh hoạt chi bộ, họp Đảng bộ đều đánh giá việc giải quyết TTHC của các phòng, ban liên quan, để từ đó kịp thời rút kinh nghiệm (nếu có) hoặc đề xuất những giải pháp nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện TTHC.

Để thực hiện tốt công tác CCHC, Sở Công Thương luôn đi đầu trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, nghiêm túc tiến hành rà soát, đánh giá, bổ sung hoàn thiện Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở. Hiện tại, Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở có 113 TTHC đã được niêm yết công khai, đầy đủ trên Cổng thông tin dịch vụ hành chính công Bắc Kạn. Sở Công Thương tiếp tục thực hiện công khai việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với TTHC tại bộ phận Văn phòng sở và qua hộp thư điện tử: socongthuong@backan.gov.vn; lập Sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy trình hành chính niêm yết công khai tại đơn vị. Thời gian qua, Sở Công Thương chưa nhận được phản ánh kiến nghị nào liên quan đến thủ tục hành chính.

Với nhận thức, doanh nghiệp là trụ cột của nền kinh tế, thời gian qua đội ngũ CBCC Sở Công Thương luôn chủ động đổi mới và đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công, tăng cường ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC, kết hợp với các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam (ISO). Hiện nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương đều được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Hiện tại có 72/113 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đạt tỷ lệ 63,71%; có 37/113 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 32,74%. Hiện nay, Sở có 05 TTHC được đưa vào giải quyết theo cơ chế 1 cửa liên thông trên tổng số 05 TTHC được UBND tỉnh quy định đưa vào thực hiện, đạt tỷ lệ 100%.

Sở Công Thương đã thực hiện tự kiểm tra trong công tác kiểm soát TTHC thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, công dân, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Thông qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế (nếu có) trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại đơn vị.

            Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nội bộ các phòng ban chuyên môn được quan tâm đẩy mạnh, giúp nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được các đơn vị thuộc Sở khai thác triệt để trong xử lý văn bản. Việc sử dụng chữ ký số điện tử tiếp tục được thực hiện tốt. Ngoài triển khai chữ ký số trong giao dịch các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì tại thời điểm hiện tại, 100% văn bản thực hiện trao đổi qua môi trường mạng đều có chữ ký số của đơn vị. Cổng thông tin điện tử của Sở được duy trì hoạt động đáp ứng nhu cầu cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ điều hành quản lý của đơn vị và nhu cầu tìm hiểu thông tin của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác truyền thông hỗ trợ cho hoạt động cải cách hành chính tại đơn vị, thời gian qua, Sở Công Thương đã xây dựng chuyên mục, tin bài tuyên truyền trên Cổng TTĐT của Sở về chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển CNTT, về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh và danh mục, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4; tuyên truyền kết quả giải quyết TTHC điện tử của cơ quan, đơn vị có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết TTHC bằng bản giấy…để tổ chức, công dân biết và thực hiện. Bên cạnh đó, dán treo khẩu hiệu, áp phích và phát tờ rơi về cải cách TTHC tại Văn phòng và các phòng chuyên môn; tại các buổi họp giao ban tháng hoặc họp Đảng bộ, chi bộ định kỳ thường lồng ghép nội dung tuyên truyền về CCHC và kiểm soát TTHC để đảng viên, công chức nắm bắt thông tin, góp phần thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị.

 

Cổng thông tin điện tử của Sở đăng tải đầy đủ các thông tin về cải cách hành chính

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Sở Công Thương xác định tiếp túc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của công chức, viên chức, người lao động, các cá nhân, tổ chức vào công tác cải cách TTHC tại đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức thực hiện nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC tại đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tăng cường rà soát, đánh giá quy định TTHC tại đơn vị, đề xuất phương án đơn giản hóa, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ cá nhân, tổ chức. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành về thực hiện TTHC. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ TTHC theo quy định...

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: