Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cài đặt và sử dụng ứng dụng phòng chống thiên tai “PCTT” trên điện thoại thông minh

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương chỉ đạo cài đặt và sử dụng ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh (APP) đối với cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai, từng bước phổ biến rộng rãi đến người dân sử dụng.


Giao diện ứng dụng PCTT trên điện thoại thông minh

 Việt Nam là một trong số ít quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu; diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, nhiều thách thức đã và đang đặt ra cho công tác phòng chống thiên tai. Để tăng tính chủ động, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với nhiều giải pháp dựa trên phương châm lấy phòng ngừa là chính. Trong đó, ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng chống thiên tai là hướng đi sáng tạo phù hợp với xu thế của thời kỳ cách mạng 4.0 hiện nay.

Cùng với việc tiếp tục triển khai các giải pháp công nghệ, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu thiên tai, cơ sở dữ liệu về đê điều, sạt lở, bản đồ ngập lụt, ảnh vệ tinh, công cụ quản lý và vận hành hồ chứa để phòng ngừa hiệu quả những tác động tiêu cực của thiên tai, nhằm thuận tiện trong tra cứu thông tin, hướng dẫn ứng phó với thiên tai, năm 2019, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã xây dựng ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh (APP). Ứng dụng có các tính năng như cung cấp nội dung, hình ảnh, giọng đọc, thông tin cảnh báo thiên tai, một số ngôn ngữ dân tộc và phản hồi từ người dân. Thông qua ứng dụng, người dân được cảnh báo những thông tin kịp thời về thiên tai để chủ động phòng tránh, giảm thiệt hại về người và của do thiên tai gây ra.

Để đưa APP phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ hơn trong cán bộ và người dân, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố cài đặt và hướng dẫn sử dụng trong cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai các cấp; tổ chức cập nhật tin tức, thông tin dữ liệu, các nội dung phù hợp để có thể hỗ trợ hiệu quả hơn trên phạm vi địa phương; xây dựng kế hoạch và từng bước tổ chức phổ biến rộng rãi đến người dân trên địa bàn. Tiếp tục góp ý để hoàn thiện APP.

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng APP và cập nhật tin tức đã được đăng tải trên website của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai theo địa chỉ: http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/huong-dan-cai-dat-su-dung-app-va-cap-nhat-tin-tuc.aspx.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 22/VPPCTT ngày 03/6/2020 đề nghị các đơn vị, địa phương chỉ đạo cài đặt và sử dụng ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh (APP) đối với cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai, từng bước phổ biến rộng rãi đến người dân sử dụng. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và ý kiến góp ý để hoàn thiện APP về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước ngày10/12/2020.

Mọi vướng mắc đề nghị liên hệ với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo số điện thoại 0209.3870.655 để được giải đáp./.

 

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: