Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Đồn với công tác hiện đại hoá hành chính, xây dựng chính quyền điện tử

Thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước nhằm hiện đại hoá hành chính để nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp sức xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

Đến nay trên địa bàn huyện, hệ thống mạng cáp quang đã được kết nối đến 22 xã, thị trấn. 100% các cơ quan, đơn vị của huyện có kết nối internet băng thông rộng và có kết nối mạng LAN; 100% UBND các xã, thị trấn có kết nối internet băng thông rộng. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai đến 100% các cơ quan, đơn vị thuộc diện theo quy định. Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức biết sử dụng và sử dụng thành thạo máy tính trong công tác chuyên môn đạt 100%.

Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được đưa vào hoạt động có hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến cấp xã. Tổng số văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử huyện Chợ Đồn tính từ 01/1/2019 đến 15/1/2019 (được thống kê công khai trên trang chủ hscv.backan.gov.vn) là 1.092 văn bản đi, 4.907 văn bản đến, tổng số văn bản luân chuyển qua mạng là 5.999 văn bản; văn bản trao đổi dưới dạng điện tử được ký số theo quy định.

Bên cạnh đó, hệ thống email công vụ đã được đưa vào sử dụng trong toàn thể các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến cấp xã, phục vụ đắc lực cho các hoạt động của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Đặc biệt, Huyện uỷ Chợ Đồn là 01 trong 04 đơn vị tiên phong của tỉnh Bắc Kạn (cùng với Văn phòng Tỉnh uỷ, Huyện Bạch Thông, Hội đồng nhân dân tỉnh) đã đưa vào hoạt động có hiệu quả hệ thống tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname) tích hợp với hệ thống thư điện tử công vụ trong chỉ đạo điều hành của cấp uỷ. Từ hộp thư mang tên “VPHU CHODON”, SMS Brandname từ Huyện uỷ được gửi tới các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị để thông báo các cuộc họp đột xuất, điều chỉnh thời gian họp, yêu cầu báo cáo đột xuất, chỉ đạo đột xuất của Thường trực Huyện uỷ đôn đốc công việc… Theo thống kê, từ 01/5/2018 - 31/10/2018, thông qua hệ thống SMS thương hiệu “VPHU CHODON”, 2727 tin nhắn đã được gửi đến đầu số điện thoại các đồng chí lãnh đạo trong toàn Đảng bộ huyện để đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Thống kê tình hình xử lý hồ sơ năm 2018 của cấp huyện tại chuyên trang http://dichvucong.backan.gov.vn

Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu giải quyết TTHC của tổ chức/cá nhân, cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, huyện Chợ Đồn đã đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Phần mềm “Một cửa điện tử” đã được triển khai và đưa vào sử dụng tại tất cả các cơ quan từ cấp huyện đến cấp xã. Việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử đã công khai, minh bạch quá trình xử lý hồ sơ, giúp người dân thực hiện quyền giám sát của mình. Thời gian giải quyết được nhanh hơn, giảm chi phí đi lại cho người dân. Theo thống kê đến nay, 90% các hồ sơ, thủ tục hành chính của UBND huyện đều được tiếp nhận và trả kết quả theo quy trình trên hệ thống một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Năm 2018, hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông của huyện đã tiếp nhận 13.742 hồ sơ, đã trả kết quả 12.897 hồ sơ, đạt tỷ lệ 93,7%. Từ ngày 01/5/2018, Hệ thống một cửa điện tử của UBND huyện bắt đầu thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 với tổng số 205 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, trong đó 10 thủ tục ở mức độ 4, 195 thủ tục mức độ 3. Đến nay, Hệ thống đã tiếp nhận và giải quyết 108 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. UBND huyện cũng đã phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, bước đầu đã trả được 25 hồ sơ qua dịch vụ này. Qua thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của cán bộ, công chức từng bước được nâng lên. Thái độ phục vụ nhân dân có chuyển biến tích cực; mối quan hệ phối hợp công tác để giải quyết hồ sơ hành chính cho các cá nhân, tổ chức giữa các cán bộ, công chức được nâng cao.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận giao dịch một cửa, UBND huyện Chợ Đồn đã ban hành Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 quy định việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện Chợ Đồn. Trong đó nêu rõ quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ; trả kết quả hồ sơ; mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong quá trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại UBND huyện. Đồng thời, để hỗ trợ người dân trong giải quyết TTHC, các văn bản của UBND tỉnh về việc công bố, bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời tại bảng niêm yết danh mục thủ tục hành chính đặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn. Bảng niêm yết được lắp đặt tại vị trí dễ nhìn thấy nhất, đảm bảo thuận lợi nhất cho nhân dân tiếp cận và tìm hiểu.

Để hỗ trợ cho công tác cải cách hành chính, Cổng thông tin điện tử (CTTĐT) huyện đã thiết lập liên kết trực tiếp với Hệ thống thông tin thủ tục hành chính của tỉnh để phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tra cứu của người dân về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường internet.

Cùng với đó, huyện Chợ Đồn thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thư điện tử công vụ, chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đồng bộ, trọng tâm, hiệu quả, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi đến các cơ quan công quyền, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính… đã và đang là bước đi vững chắc của Chợ Đồn trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: