Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Xác định cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để đổi mới hoạt động, với sứ mệnh “đi trước, mở đường”, ngành Tuyên giáo đã tiên phong trong tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Những kết quả bước đầu đạt được thời gian qua càng khẳng định thêm hướng đi đúng đắn, kịp thời này.

Kênh tuyên truyền hiện đại - Nắm bắt nhanh, tương tác rộng

Để làm tốt công tác tuyên truyền của Đảng trong bối cảnh mới, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bắc Kạn đã nhanh chóng nắm bắt mạng xã hội như một kênh tuyên truyền hiện đại, một công cụ tiện dụng để nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; là công cụ sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Fanpage Cờ đỏ Bắc Kạn trên mạng xã hội facebook

Fanpage Cờ đỏ Bắc Kạn trên mạng xã hội facebook là hướng đi mới đầy sáng tạo của ngành tuyên giáo tỉnh Bắc Kạn nhằm phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng.

Đến nay, fanpage đã thu hút được 2,2K lượt người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội. Fanpage duy trì cập nhật thông tin hàng ngày, tích cực chia sẻ các tin, bài tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo thành hệ thống tuyên truyền rộng lớn và xuyên suốt, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, bài bản và lan tỏa .

Nhiều kết quả chuyển đổi số ngành Tuyên giáo

Đến nay, 100% cơ quan ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đều có mạng internet và hệ thống mạng nội bộ (LAN); sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT – iOffice của Tập đoàn VNPT, phần mềm mail công vụ, hệ thống liên thông đến cấp xã; 100% cán bộ, công chức đều được trang bị máy tính làm việc. Mạng lưới viễn thông kết nối thông suốt 3 cấp phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng cơ bản nhu cầu ứng dụng: 100% xã, phường, thị trấn được phủ sóng di động 2G/3G/4G; 100% xã, phường, thị trấn được trang cấp hệ thống thiết bị và đường truyền mạng để thực hiện việc kết nối hội nghị trực tuyến từ trung ương đến tỉnh, huyện và xã.

Ở cấp cơ sở, trên 95% các bí thư chi bộ cơ sở là báo cáo viên cơ sở, tuyên truyền viên và đội ngũ cộng tác viên đều có điện thoại di động kết nối mạng, sử dụng zalo, facebook...

Đó là điều kiện thuận lợi để ngành tuyên giáo thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác. Đến nay, 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản mật) thông qua phần mềm Quản lý văn bản, trao đổi chuyên môn qua hệ thống thư điện tử công vụ; sử dụng chữ ký số các văn bản quy định; tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến từ Trung ương xuống tỉnh, huyện, xã. Đồng thời, chuyển tải thông tin, tài liệu và mở rộng môi trường hoạt động công tác tuyên giáo qua môi trường mạng như: Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; fanpage Cờ đỏ Bắc Kạn, xây dựng các nhóm zalo kết nối thông tin tới cơ sở; sử dụng hình thức tạo mã QR để chuyển, gửi tài liệu các hội nghị, hội thảo (không gửi bản giấy) … Ngoài ra, Ban Tuyên giáo các cấp cũng tích cực thành lập các fanpage để tổ chức đăng tải, chia sẻ bài viết, bài đăng, hình ảnh, video về tình hình kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh - quốc phòng trong nước, quốc tế, của tỉnh, ngành và các địa phương.

Đẩy mạnh chuyển đổi số công tác tuyên giáo – Những vấn đề đặt ra

Chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo là việc làm khó, mới thực hiện, chưa có mô hình chuẩn để thực hiện, học tập làm theo. Thực tế, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang đặt ra yêu cầu vừa là cơ hội, vừa là thách thức mới, đòi hỏi ngành tuyên giáo kịp thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo tỉnh Bắc Kạn xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo: Đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, cổ động qua khai thác, sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (mở chuyên mục thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số; tích hợp Bản tin công tác xây dựng Đảng); các fanpage, tài khoản zalo offical, ấn phẩm truyền thông infographic, video, clip; ứng dụng phần mềm điều tra dư luận xã hội; nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu; tổ chức hội nghị trực tuyến… đảm bảo sự linh hoạt, sinh động, hấp dẫn, vừa quán triệt yêu cầu chung, vừa có khả năng cá thể hóa thông tin theo các nhóm đối tượng.

Bên cạnh đó, xây dựng kho dữ liệu lớn trong lĩnhh vực tuyên giáo nói riêng và kết nối thông tin với các lĩnh vực khác nói chung: Thực hiện số hóa dữ liệu các văn bản của trung ương, tỉnh về lĩnh vực tuyên giáo; các tư liệu lịch sử Đảng, lịch sử địa phương (tạo “Sách điện tử”); tạo mã quyét QR cuốn “Bản tin công tác xây dựng Đảng”, tài liệu các hội nghị, hội thảo… đưa lên không gian mạng, từng bước hình thành “kho dữ liệu số” lĩnh vực tuyên giáo trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (bảo đảm tính bảo mật, yêu cầu đặc thù của ngành) để khai thác, nghiên cứu và chia sẻ rộng rãi cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với đó, đa dạng hóa các hình thức đấu tranh trên mạng internet, nhất là xây dựng các Blog, trang thông tin cá nhân hấp dẫn, hình thức bình luận (comment), Facebook thu hút người đọc, cung cấp thông tin chính thống, phê phán các thông tin và quan điểm sai trái thù địch. Thành lập các nhóm Zalo kết nối tới cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở nhằm thực hiện việc cung cấp, trao đổi thông tin một cách linh hoạt; kết nối với các ngành trong khối khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, lịch sử để nắm bắt và trao đổi thông tin thường xuyên; nhóm “Báo cáo viên cấp tỉnh” để gửi tài liệu tuyên truyền. Kết nối zalo đến các bí thư xã, phường, thị trấn, trưởng thôn trong toàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội.

Ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đổi mới công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tham mưu cho các cấp ủy trong nghiên cứu, dự báo và ban hành nghị quyết; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Nga
Nguồn: