Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổng dịch vụ công quốc gia: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia được Chính phủ chính thức đưa vào vận hành tháng 12/2019 nhằm kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc.

Việc xây dựng Chính phủ điện tử mà trọng tâm là xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) là bước đi rất quan trọng trong cải cách hành chính khi kết nối các dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương lên một địa chỉ duy nhất là Cổng DVCQG. Đây cũng là việc làm thể hiện tinh thần Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Cá nhân, tổ chức dễ dàng truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ duy nhất  www.dichvucong.gov.vn

Cổng DVCQG cung cấp 5 dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố: Đổi giấy phép lái xe; thông báo hoạt động khuyến mại; cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình); dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ doanh nghiệp) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện. Cùng với đó, cung cấp 4 dịch vụ công thực hiện tại cấp Bộ: Cấp giấy phép lái xe quốc tế; đăng ký khuyến mãi; nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp.

Cá nhân, tổ chức dễ dàng truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ duy nhất www.dichvucong.gov.vn theo nhu cầu người dùng từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động được kết nối internet để hưởng nhiều lợi ích từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, như: Đăng ký và được cấp ngay một tài khoản của Cổng dịch vụ công Quốc gia để đăng nhập; tra cứu thông tin, dịch vụ công các ngành, lĩnh vực, các địa phương tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; đề nghị hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công qua Tổng đài điện thoại 18001096 hoặc trực tuyến tại mục Hỗ trợ.

Với tài khoản được đăng ký, cá nhân/tổ chức có thể theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh kiến nghị của mình bằng cách cung cấp mã hồ sơ, kể cả mã hồ sơ thủ tục hành chính không thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ, ngành, địa phương. Đăng nhập bằng tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia để đăng nhập các Cổng Dịch vụ công của Bộ, ngành, địa phương; không phải cập nhật các trường thông tin, tài liệu đã được lưu trữ trong tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Được hỗ trợ truy vấn thông tin của cá nhân, tổ chức lưu trữ tại các Cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin đã tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia như đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm… Thực hiện thủ tục hành chính tại nhiều tỉnh, thành phố chỉ cần khai báo 1 lần trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính; dịch vụ công. Đánh giá sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính.

Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân, doanh nghiệp sẽ không còn phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính. Hơn nữa, trong quá trình tiếp xúc với các cơ quan Nhà nước hoặc cán bộ thi hành công vụ, người dân có quyền phản ánh những vướng mắc, khó khăn trực tiếp trên Cổng DVCQG.

Với cơ quan nhà nước, Cổng dịch vụ công quốc gia tạo ra kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ; tái cấu trúc lại quy trình thủ tục hành chính, quy trình xử lý công việc; nâng cao trách nhiệm và chất lượng công việc của cán bộ khi thi hành công vụ. Từ đó giúp cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện các quy định.

Triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh (CQĐT), đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và CCHC, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, tỉnh Bắc Kạn đã đưa vào vận hành hệ thống Một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao từ năm 2017 cho 146 sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn. Hệ thống đảm bảo liên thông việc giải quyết hồ sơ TTHC giữa 3 cấp, cung cấp DVCTT mức độ 3, 4; cho phép người dân nộp hồ sơ, tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ đã nộp và nhận kết quả trực tuyến trên mạng Internet; đồng thời được kết nối đến hệ thống quản lý cung cấp dịch vụ BCCI của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để người dân, doanh nghiệp và Bưu điện tỉnh trao đổi yêu cầu tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC qua dịch vụ BCCI. Năm 2019, tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt chủ trương triển khai nâng cấp Cổng dịch vụ công đáp ứng các yêu cầu về liên thông, tích hợp các đơn vị trong tỉnh và kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với những nỗ lực trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng và triển khai các ứng dụng CNTT, Bắc Kạn phấn đấu tạo nên một phương thức làm việc hiện đại, nâng cao năng suất, hiệu quả, tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính, góp phần tiết kiệm kinh phí hành chính. Nhưng để làm được điều đó, bên cạnh nỗ lực của các cơ quan Nhà nước, công dân/doanh nghiệp trên địa bàn cũng cần thay đổi nhận thức và thói quen giao dịch thủ tục hành chính theo phương thức truyền thống, từng bước tiếp cận và sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin để được để có thể khai thác các tiện ích của dịch vụ công quốc gia và các hệ thống dùng chung của tỉnh, đóng góp tích cực vào tiến trình cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử theo xu thế của thời kỳ 4.0./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: