Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) trên không gian mạng trong chuyển đổi số (CĐS) chính là bảo vệ thành quả của hoạt động CĐS. Thời gian qua, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện một cách toàn diện và đồng bộ. Mạng lưới viễn thông của tỉnh đã kết nối thông suốt 3 cấp, đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng cơ bản nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT, chuyển đổi số của người dân, doanh nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 6.233 km cáp quang, 672 trạm BTS, 07 cột ăng ten sử dụng chung cơ sở hạ tầng, 01 trạm điều khiển thông tin di động BTS.

Bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) trên không gian mạng trong chuyển đổi số (CĐS) chính là bảo vệ thành quả của hoạt động CĐS. 

Thời gian qua, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện một cách toàn diện và đồng bộ. Mạng lưới viễn thông của tỉnh đã kết nối thông suốt 3 cấp, đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng cơ bản nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT, chuyển đổi số của người dân, doanh nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 6.233 km cáp quang, 672 trạm BTS, 07 cột ăng ten sử dụng chung cơ sở hạ tầng, 01 trạm điều khiển thông tin di động BTS.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Kạn được đầu tư và triển khai đến 108 xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2023, hệ thống đã phục vụ 21 cuộc họp trực tuyến.

Hoạt động điều hành và tác nghiệp trong hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước đều thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, các văn bản, hồ sơ điện tử được xử lý và thực hiện ký số, gửi nhận liên thông 100% giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. 100% cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể ở cả 3 cấp sử dụng hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 90,6%. 132 đơn vị sử dụng hệ thống "Một cửa điện tử", "Một cửa điện tử liên thông" và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao. 7.000 tài khoản sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ; tỷ lệ sử dụng hòm thư trung bình trong tháng đạt trên 85%...

Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác bảo đảm ATTT mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về ATTT mạng theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tính đến hết quý 2 năm 2023, tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt cấp độ ATTT cho 28 hệ thống thông tin (trong đó có 04 hệ thống cấp độ 3 và 22 hệ thống cấp độ 2).

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông kiểm tra hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh

Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng bao gồm các thành viên là đầu mối của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp CNTT - viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố mất ATTT mạng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh cũng đã đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động/nhiệm vụ liên quan đến bảo đảm ATTT của tỉnh, gồm: Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC); giám sát an toàn thông tin các website của tỉnh; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn và diễn tập thực chiến bảo đảm ATTT mạng; đưa ra cảnh báo, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục các nguy cơ, sự cố gây mất ATTT có thể xảy ra. Các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền về các kênh chính thức của doanh nghiệp viễn thông di động trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm ATTT mạng trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn. Điều kiện về hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) không đồng đều; nguồn lực đầu tư cho hoạt động ATTT mạng còn hạn chế; việc triển khai đồng bộ các giải pháp, mô hình bảo đảm ATTT mạng theo quy định tại các cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ; nguồn nhân lực về CNTT, đặc biệt là về ATTT mạng còn thiếu và yếu...

Trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh quá trình CĐS trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị là sự chuyển dịch các hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số sẽ đặt ra hàng loạt thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro về ATTT trên không gian mạng. Vì vậy, việc quan tâm triển khai đẩy mạnh các hoạt động ATTT mạng và giám sát cảnh báo sớm, chính xác các nguy cơ gây mất ATTT mạng, tăng cường khả năng hỗ trợ ứng cứu, tham gia hỗ trợ giải quyết các sự cố là điều kiện tiên quyết thúc đẩy quá trình CĐS trên địa bàn tỉnh được triển khai nhanh chóng và bền vững./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Nga
Nguồn: