Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức/cá nhân về công tác đăng ký kinh doanh và đầu tư, Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, đồng bộ, công khai, minh bạch, đặc biệt đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp như: Đăng ký kinh doanh; thuế, BHXH; xây dựng; tài nguyên và môi trường… Qua đó tạo nên môi trường đầu tư thông thoáng, là điểm đến tin cậy để các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Ngành Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng

Thời gian qua, nhiều giải pháp cải cách hành chính đã được tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả như: Rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống còn tối đa 02 ngày làm việc (so với quy định là 3 ngày làm việc) và thủ tục quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư trong nước (ngoài ngân sách) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh xuống còn 12 ngày (so với quy định là 35 ngày làm việc). Ngành Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). Qua Hệ thống này, người thành lập doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, thông qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận, xem xét xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực thuế, Cục thuế tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, số doanh nghiệp đang hoạt động nộp thuế điện tử là 606 doanh nghiệp, ước đạt 95% (so với mục tiêu của Nghị quyết 19-2017/NQ-CP là 90%); số doanh nghiệp kê khai nộp thuế điện tử đạt 100%. Lĩnh vực Bảo hiểm tiếp tục thực hiện có hiệu quả giao dịch điện tử về thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; triển khai giao dịch điện tử về giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe) từ tháng 4/2018 tới tất cả các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Về lĩnh vực xây dựng, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, kết nối điện tử, đơn giản hoá thủ tục và rút ngắn thời gian Cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 77 ngày (bao gồm cả thủ tục phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, kết nối cấp thoát nước, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, đăng ký tài sản sau hoàn công...). Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bắc Kạn tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu từ 30 ngày xuống còn không quá 20 ngày; đăng ký bổ sung tài sản vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp từ 20 ngày xuống còn không quá 14 ngày.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận điện năng, phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai thực hiện Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. Trong đó, đã bãi bỏ bước xác nhận sự phù hợp quy hoạch có nhu cầu sử dụng điện với công suất nhỏ hơn 2.000 kVA, theo đó thời gian tiếp cận điện năng lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay tiếp tục duy trì tối đa chỉ còn 32 ngày. Đối với trường hợp công suất lớn hơn 2.000 KVA, Sở Công Thương thực hiện thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Công ty điện lực Bắc Kạn thực hiện cấp điện từ lưới điện trung áp đến 35kV từ 4 bước xuống còn 02 bước; giảm thời gian thực hiện từ ≤ 10 ngày xuống còn ≤ 7 ngày; thực hiện khảo sát, ký kết thoả thuận đấu nối, nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện các công trình theo phân cấp với thời gian thực hiện trung bình là 6,75 ngày.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ. tổ chức triển khai ứng dụng CNTT trên nền tảng xây dựng chính quyền điện tử như: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử, cổng thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng tại bộ phận một cửa, dịch vụ công trực tuyến,...; chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT, hệ thống mạng LAN nội bộ, hệ thống máy tính kết nối internet cáp quang và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. Nâng cao chất lượng của Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử tại sở, ban, ngành, huyện, thành phố; đẩy mạnh ứng dụng, nâng cao chất lượng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Qua đó thường xuyên cung cấp thông tin quản lý điều hành, cơ chế chính sách của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận.

Theo số liệu thống kê, trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 73 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 411 tỷ đồng, tăng 12 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2017 (61 doanh nghiệp. Tỉnh đã thu hút được 19 dự án đầu tư (có 03 dự án trong khu công nghiệp) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.460 tỷ đồng. Đây là những tín hiệu đáng mừng ghi nhận nỗ lực và là động lực để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới.

Hiện nay, UBND tỉnh đang tích cực chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy nhanh tiến độ đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện vào hoạt động; tiếp tục thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân, tổ chức nếu giải quyết thủ tục hành chính sai quy định của Nhà nước.

Với những nỗ lực trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tỉnh Bắc Kạn kỳ vọng sẽ xây dựng được môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh; xây dựng hình ảnh Bắc Kạn là một tỉnh năng động đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong, ngoài tỉnh, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: