Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến

Thời gian qua, Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Qua đó khuyến khích, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là những nội dung cơ bản của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Việc ứng dụng CNTT để giải quyết các thủ tục hành chính sẽ góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hoạt động; tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, dịch vụ hành chính công trực tuyến được cung cấp theo 4 mức độ. Mức độ 1 là mức độ đơn giản nhất, mức độ 4 là mức độ hoàn chỉnh nhất của dịch vụ hành chính công trực tuyến. Ở mức độ 4, người dùng được cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh mà không cần đến gặp trực tiếp cơ quan, tổ chức. Khi triển khai các dịch vụ hành chính công trực tuyến thì người dân, doanh nghiệp có thể kết nối dễ dàng với cơ quan Nhà nước thông qua môi trường mạng. Qua đó, người dân được thụ hưởng dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đăng ký, làm các thủ tục hành chính, đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ những công chức giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến giúp cơ quan Nhà nước giảm tải được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn.

Với ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong tiến trình cải cách hành chính, thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân/tổ chức thông qua môi trường giao dịch điện tử. Trong năm 2017, tỉnh đã triển khai xong hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đến 100% sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và 100% xã, phường, thị trấn. Hiện nay, các đơn vị được triển khai đã đưa phần mềm vào sử dụng, phục vụ việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

 

Quang cảnh lớp tập huấn khai thác Cổng Thông tin Dịch vụ Hành chính công tại huyện Chợ Đồn tháng 11/2018

Cùng với đó, Bắc Kạn đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thường xuyên tổ chức tập huấn khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Cổng Thông tin Dịch vụ Hành chính công của tỉnh. Trong năm 2018, tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn khai thác Cổng Thông tin Dịch vụ Hành chính công tại tất cả các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã được đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa. Số TTHC đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông là 172 thủ tục, trong đó có 134 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp và 38 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền. Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị; thông qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Để nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cung cấp dịch vụ, hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (Quyết định 1189/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh); Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn chi tiết các giải pháp thực hiện cho các đơn vị (Công văn số 293/STTTT-CNTT ngày 26/3/2018, 818/STTTT-CNTT ngày 15/8/2018), thường xuyên đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, đến hết năm 2018, các sở, ngành, UBND cấp huyện đã quan tâm triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Cụ thể, tỉnh Bắc Kạn hiện đang cung cấp 1.211 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; trong đó có 918 dịch vụ mức độ 3 và 293 dịch vụ mức độ 4. Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ là 31; số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 1.024/3.087 tổng hồ sơ của TTHC tương ứng, đạt tỷ lệ 33%. Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ là 28; số hồ sơ tiếp nhân trực tuyến là 849/2.377 tổng hồ sơ của TTHC tương ứng, đạt tỷ lệ 36%.

Bắc Kạn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến

 

(Ảnh: Băng rôn tại địa phận xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn)

Trong năm 2018, tỉnh đã triển khai kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với hệ thống dịch vụ bưu chính công ích nhằm đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 100% các sở, ngành, UBND các huyện/thành phố đã thực hiện theo đúng quy định. Số hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ này là 1.420 hồ sơ; số hồ sơ tiếp nhận qua bộ phận một cửa và trả kết quả qua dịch vụ này là 1.825 hồ sơ.

Những nỗ lực của tỉnh trong công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến đã mang lại những tín hiệu đáng mừng, nâng xếp hạng và chỉ số đánh giá cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bắc Kạn lên đứng thứ 2/63 tỉnh thành. Đây là kết quả khẳng định sự phát triển không khoảng cách của công nghệ thông tin dù trong điều kiện của một tỉnh miền núi vùng cao; khẳng định bước đi đúng đắn của tỉnh trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách hành chính và cũng đồng thời đặt ra yêu cầu cần tiếp tục tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến để duy trì và phát triển loại hình dịch vụ công này, đáp ứng đòi hỏi của tiến trình cải cách hành chính, phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và xây dựng chính quyền điện tử trong tương lai./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: