Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Qua 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020”, thông qua hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về an toàn thông tin đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thông tin được nâng cao.

Xem tiếp


Trong các năm 2018 - 2019, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thí điểm thành công mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng bằng sổ sức khỏe điện tử tại huyện Ba Bể với mục tiêu xây dựng mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe bằng sổ điện tử được vận hành thông suốt trên hệ thống thông tin; theo dõi chăm sóc sức khỏe người dân toàn diện tại cộng đồng trên mô hình đã xây dựng.

Xem tiếp


Giai đoạn 2011 - 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua đó góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Xem tiếp


Năm 2020, trước tình hình dịch bệnh covid diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan nhà nước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thực hiện giải pháp làm việc trực tuyến để bảo đảm giãn cách xã hội, duy trì hoạt động chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Cách làm này đã và đang mang lại những hiệu ứng tích cực khi vừa bảo đảm hiệu quả công việc, vừa góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xem tiếp


Bắt kịp xu thế của thời kỳ 4.0, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã từng bước triển khai đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong các giao dịch ngân hàng, điện lực, y tế, cụ thể hóa việc thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg phù hợp với điều kiện của địa phương.

Xem tiếp


Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính, vận hành đồng bộ cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông... là những điểm sáng trong công tác cải cách hành chính của Bắc Kạn thời gian qua. Tỉnh đang hướng đến mục tiêu tiếp tục xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng chính quyền điện tử hướng tới xây dựng đô thị thông minh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT kết hợp khoa học công nghệ, dần hình thành “Công dân điện tử”, xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trong tương lai, gắn chặt với công tác đảm bảo ATTT, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Xem tiếp


Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương chỉ đạo cài đặt và sử dụng ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh (APP) đối với cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai, từng bước phổ biến rộng rãi đến người dân sử dụng.

Xem tiếp


Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 13/5/2020 triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn trong tình hình mới.

Xem tiếp


Chính thức có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2020, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã tạo nên hành lang pháp lý quan trọng nhằm tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.

Xem tiếp


Là cơ quan thường trực của tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC), việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ đã tạo điều kiện hỗ trợ công tác điều hành, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công... phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước, người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.

Xem tiếp

1234567