Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Kết quả triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã chứng tỏ sự phù hợp, mang lại hiệu quả cao trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

Trong năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành 37 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh với tổng số 799 quy trình TTHC. Thực hiện việc rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC, toàn tỉnh có tổng số 156/569 TTHC được rà soát có phương án phân cấp, đạt tỷ lệ 27,4% (vượt chỉ tiêu 7,4%).

Để phục vụ nhu cầu tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các cơ quan hành chính Nhà nước thông qua dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đã triển khai cho 100% cơ quan nhà nước có cung cấp dịch vụ công từ cấp tỉnh đến cấp xã; kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thanh toán trực tuyến và hệ thống dịch vụ bưu chính công ích phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Theo số liệu thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, 100% TTHC của tỉnh được cung cấp trực tuyến mức độ 2 trở lên. Tỷ lệ cung cấp DVCTT mức độ 4 của tỉnh đạt 77,24%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC phát sinh trực tuyến trong năm đạt 18,61%.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến được hướng dẫn rất chi tiết trên Cổng Thông tin dịch vụ hành chính công Bắc Kạn tại địa chỉ https://dichvucong.backan.gov.vn

Việc giải quyết TTHC được công khai, minh bạch, đặc biệt đối với các hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ theo dõi được trạng thái tiến độ giải quyết TTHC của mình. Bên cạnh đó, Bộ phận Một cửa các cấp thường xuyên lấy ý kiến đánh giá của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và đánh giá công chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên thiết bị điện tử (ipad) đặt tại bàn quầy giao dịch (đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh). Đồng thời, Bộ phận Một cửa các cấp thực hiện tốt việc công khai, xin lỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC theo quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nhằm đẩy mạnh phát sinh thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, UBND tỉnh đã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính (thuế, lệ phí trước bạ) khi thực hiện TTHC về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và giao chỉ tiêu cụ thể: Từ 16/8/2021 đến 31/12/2021 đạt chỉ tiêu 50% số hồ sơ TTHC được thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh. Đồng thời tổ chức 04 lớp tập huấn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho các cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố; Chi Cục thuế các huyện, thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố và Công chức địa chính các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức rút ngắn thời gian, tiết kiệm kinh phí, có thể tra cứu theo dõi tình giải quyết hồ sơ dễ dàng, thuận tiện; lãnh đạo cơ quan dễ theo dõi tình hình giải quyết TTHC của đơn vị, kịp thời nhắc nhở đối với các hồ sơ có khả năng trễ hạn; công chức chuyên môn có thể phân bổ thời gian hợp lý để tham mưu giải quyết TTHC; góp phần nâng cao năng lực trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về chuyên môn nghiệp vụ, về kỹ năng xử lý công việc cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; xây dựng mối quan hệ thân thiện, hòa nhã giữa công chức và nhân dân, tạo được lòng tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ thực thi công vụ và bộ máy hành chính Nhà nước, góp phần nâng cao tính minh bạch trong giải quyết TTHC.

Cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh đã góp phần khắc phục các TTHC rườm rà, chồng chéo. Bộ máy hành chính nói chung, bộ máy cung ứng dịch vụ hành chính công nói riêng được tinh giản, gọn nhẹ; đồng thời, khắc phục được trình trạng cán bộ lãnh đạo mất thời gian vào các công việc hành chính, không có thời gian dành cho những nhiệm vụ và chức năng quản lý khác; giảm dần việc cán bộ lãnh đạo phải tham gia trực tiếp giải quyết các công việc, sự vụ, khiếu kiện; khắc phục được tình trạng tùy tiện đặt ra và thu các loại phí…

Nhiều người dân, doanh nghiệp chia sẻ, sau khi thực hiện cơ chế "một cửa", thái độ phục vụ của công chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC luôn niềm nở đón tiếp, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tận tình. Người dân không phải đi lại nhiều lần, nhiều nơi như trước. Đặc biệt, thời gian cung ứng các dịch vụ hành chính được niêm yết công khai, quy định rõ ràng, giảm được chi phí, thời gian đi lại. Người dân dần hài lòng với việc áp dụng cơ chế "một cửa" trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: 

Tin bài mới:


Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại(22/12/2021)

Cơ chế "một cửa",“một cửa liên thông”: Giải pháp đổi mới hữu hiệu về phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước (22/12/2021)

Sở Y tế: 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn theo cơ chế một cửa(22/12/2021)

Ứng dụng CNTTT tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng (22/12/2021)

Ngành Thông tin và Truyền thông phát huy vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19(22/12/2021)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Ứng dụng CNTT - chuyển đổi số nâng cao hiệu quả cải cách hành chính(22/12/2021)

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (22/12/2021)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở huyện vùng cao Pác Nặm (22/12/2021)

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử: Ghi tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (22/12/2021)

Bắc Kạn: Tăng cường các giải pháp công nghệ thúc đẩy thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19(22/12/2021)