Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Na Rì đẩy mạnh tuyên truyền việc giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích

Để người dân trên địa bàn biết cách tiếp cận dịch vụ hành chính công, thời gian qua, huyện Na Rì đã đẩy mạnh tuyên truyền việc giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích bằng nhiều hình thức.

 

             Quang cảnh làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện

Thực hiện lộ trình xây dựng chính quyền điện tử, huyện Na Rì đã duy trì tốt hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông. Việc trực tại bộ phận “một cửa”  được thực hiện tất cả các ngày làm việc trong tuần, luân phiên giữa các phòng chuyên môn có thủ tục hành chính giải quyết, gồm: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Xây dựng - Quản lý đô thị. Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Na Rì đã tiếp nhận 10.248 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 9.978 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 98,8%. UBND các xã, thị trấn đã duy trì hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

            Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích, huyện Na Rì đã tổ chức triển khai Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đến toàn bộ cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Một cửa) cấp huyện và cấp xã; tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện đều niêm yết địa chỉ phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính, đồng thời niêm yết số điện thoại đường dây nóng để thuận tiện cho người dân phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền về tác phong làm việc của cán bộ trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cũng như nhận xét về thủ tục hành chính. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến thủ tục hành chính và hành vi hành chính của công chức khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, việc niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Các thủ tục hành chính hiện đang được áp dụng thực hiện trên địa bàn huyện đều đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao.

 

Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được niêm yết công khai

Bên cạnh đó, UBND huyện đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức như: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện; phát sóng tuyên truyền thông tin công khai thủ tục hành chính được công bố theo quy định, tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên hệ thống Truyền thanh - Truyền hình huyện, trên loa truyền thanh của các xã, thị trấn.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và tăng tỷ lệ thủ tục hành chính mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến, chuyển trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Văn bản chỉ đạo số 952/UBND-VHTT ngày 18/6/2019 chỉ đạo công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của đơn vị chủ động tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ theo Thông báo số 59/TB-UBND ngày 29/3/2019 của UBND huyện về danh mục TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Na Rì và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; tuyên truyền việc chuyển trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Yêu cầu thực hiện đầy đủ 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị trên Phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông để đảm bảo công tác theo dõi, thống kê báo cáo được đầy đủ, chính xác.

Nhằm tăng tỉ lệ giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Na Rì, Phòng Văn hóa và Thông tin, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch phối hợp tuyên truyền trong năm 2019. Theo đó, các đơn vị tập trung phối hợp tuyên truyền về nâng cao năng lực ứng dụng các phần mềm dùng chung trong công việc chuyên môn, nâng cao sự hiểu biết về giải quyết các thủ tục hành chính từ cấp huyện đến cấp cơ sở, tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng hội viên, đoàn viên về giải quyết các thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin cho tổ chức, cá nhân nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn tổ chức hướng dẫn, giải đáp cho cán bộ các đoàn thể cấp huyện, xã, thị trấn về việc sử dụng các phần mềm dùng chung, nội dung, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. Đặc biệt, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, gắn nội dung phát triển dịch vụ công trực tuyến với các hoạt động về đẩy mạnh cải cách hành chính, tham gia xây dựng chính qyền điện tử. Tuyên truyền, phổ biến để đoàn viên, hội viên, nhân dân hiểu về khái niệm dịch vụ hành chính công mức độ 3, mức độ 4 đang cung cấp trên hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông.

Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của các ngành và UBND các xã, thị trấn đối với việc nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích được nâng lên. Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành về công tác trên được cụ thể hóa thực hiện kịp thời. Công tác phối hợp giữa Văn phòng HĐND-UBND huyện với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trong giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được chặt chẽ; tổ chức giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho người dân đúng theo quy trình, thẩm quyền. Tổ chức, cá nhân hài lòng với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: