Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Năm 2021, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận và trả kết quả 33.212 hồ sơ TTHC

Thời gian qua, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã phát huy hiệu quả trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) để hướng tới xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, năng động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận và

giải quyết 33.212 hồ sơ TTHC

Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã trở thành đầu mối tập trung của 17 cơ quan bao gồm 15 sở và 02 cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh là Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh, với tổng số 1.291 thủ tục hành chính. Tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm đều được thực hiện qua hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và phần mềm chuyên ngành. Theo số liệu thống kê, chỉ tính riêng năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 33.212 hồ sơ TTHC.

Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển và lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ, Trung tâm luôn được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại; xây dựng tác phong, giờ giấc làm việc, thái độ ứng xử thân thiện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với công dân khi đến giao dịch thủ tục hành chính. Với chức năng là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, đội ngũ cán bộ các sở, ngành được cử ra làm việc tại Trung tâm đã không ngừng phát huy năng lực, nâng cao trình độ, trách nhiệm với công việc nhằm phục vụ nhu cầu của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thời gian qua, Trung tâm đã niêm yết công khai, kịp thời, rõ ràng các quy định, thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, thời gian giải quyết; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân, góp phần cải thiện chất lượng công vụ. Qua đó, hầu hết người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công đều cảm thấy hài lòng với thái độ phục vụ chuyên nghiệp cũng như quy trình giải quyết thủ tục hồ sơ. Đặc biệt, đối với những cá nhân, tổ chức phải thực hiện thủ tục hành chính liên thông, liên quan đến nhiều sở, ngành, thì việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giúp người dân tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí đi lại.

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo các quy định phòng, chống dịch cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Cụ thể: Bố trí, sắp xếp cán bộ công chức làm việc theo đúng quy định phòng, chống dịch; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh; các tổ chức, cá nhân khi đến nộp hồ sơ tại Trung tâm phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân; thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; nhắc nhở các tổ chức, cá nhân đến giao dịch thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc đông người....

Sau thời gian đi vào hoạt động, Trung tâm đã từng bước góp sức vào quá trình xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, nâng cao tinh thần phục vụ, trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức cũng như phương pháp giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước; tạo cơ chế minh bạch, công khai, rõ ràng đúng quy định. Đây cũng là mô hình thể hiện sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, quyết tâm chính trị lớn của tỉnh, tạo đột phát trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC của tỉnh Bắc Kạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, giám sát, đôn đốc việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Phối hợp với các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm theo danh mục TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm trong giải quyết TTHC./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: