Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân Sơn đứng đầu khối các huyện/thành phố trong xếp hạng cải cách hành chính năm 2018

Theo công bố của UBND tỉnh về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, huyện/thành phố năm 2018, Ngân Sơn dẫn đầu khối huyện/thành phố với 81,99/100 điểm. Kết quả trên phản ánh những nỗ lực trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính của địa phương.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được huyện Ngân Sơn quan tâm thực hiện, nhằm từng bước nâng cao chất lượng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Công chức UBND huyện Ngân Sơn được trang bị đầy đủ máy tính phục vụ công việc chuyên môn

Thực hiện mục tiêu hiện đại hoá hành chính, Ngân Sơn đã duy trì hoạt động có hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã được cập nhật và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể huyện giám sát, phản biện để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị đối với tổ chức hoặc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ. 

Lịch công tác của UBND huyện và các TTHC thuộc phạm vi giải quyết cấp huyện được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc

Theo chỉ đạo của UBND huyện, các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận tất cả các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, không thực hiện tiếp nhận tại phòng chuyên môn. Năm 2018, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận qua bộ phận một cửa trên địa bàn là 19.238 hồ sơ, đã giải quyết xong 19.213 hồ sơ, số còn lại đang trong thời hạn giải quyết. Riêng trong quý I/2019 (từ 01/1 - 25/2/2019), bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện tiếp nhận tổng số 927 hồ sơ TTHC, số hồ sơ đã xử lý là 880. Trong đó, tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử 71 hồ sơ; lũykế số hồ sơ phải giải quyết thông qua hệ thống phần mềm là 93, đã giải quyết và trả kết quả là 52 hồ sơ. Cấp xã tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử 857 hồ sơ, luỹ kế có tổng số 874 hồ sơ phải giải quyết thông qua hệ thống, trong đó đã giải quyết và trả kết quả 828 hồ sơ. Việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC ngày càng được quan tâm, chất lượng và hiệu quả công việc ngày một rõ nét hơn; số trường hợp giải quyết sai, trễ hẹn ngày càng giảm, rút ngắn thời gian nhận và trả hồ sơ, giảm chi phí và phiền hà cho công dân và tổ chức. Không có tình trạng khiếu nại, khiếu kiện về giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

Những nỗ lực của Ngân Sơn trong công tác cải cách hành chính củađã mang lại những tiến bộ rõ nét. Năm 2016, chỉ số cải cách hành chính của huyện Ngân Sơn đứng thứ 5/8 huyện/thành phố; năm 2017 đứng thứ 6/8; năm 2018 huyện Ngân Sơn bứt phá vươn lên dẫn đầu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính khối huyện, thành phố.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, huyện Ngân Sơn xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết TTHC tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các TTHC không còn phù hợp với điều kiện thực tế (nếu có); nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện tốt việc giải quyết công việc qua các phần mềm dùng chung; triển khai, nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: