Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành Giao thông Vận tải tăng cường đổi mới hành chính phục vụ nhân dân

Thời gian qua, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được hưởng những lợi ích từ việc ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành Giao thông Vận tải thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính qua mạng như cấp đổi, cấp giấy phép lái xe cơ giới, cấp đổi phù hiệu, cấp đăng ký kinh doanh vận tải...

 

Người dân trên địa bàn tỉnh có thể thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại

Từ ngày 01/9/2015, Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn chính thức triển khai dịch vụ công mức độ 3 cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng. Người dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe thay vì phải đến Bộ phận "một cửa" của Sở để thực hiện giao dịch thì nay chỉ cần truy cập vào trang thông tin điện tử: http://dichvucong.gplx.gov.vn. Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, hồ sơ sẽ được rà soát trước,  nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ có thông báo. Nếu hồ sơ hợp lệ, người đổi giấy phép lái xe sẽ nhận được tin nhắn hoặc thư điện tử lịch hẹn đến làm việc. Khi đến làm thủ tục, người đổi giấy phép lái xe cần mang theo giấy phép lái xe cũ, hồ sơ gốc, chụp ảnh tại chỗ và chờ khoảng 2 giờ là có giấy phép lái xe mới.

Việc cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng là một trong những điểm nhấn về cải cách hành chính của Sở Giao thông Vận tải nhằm công khai, minh bạch hoạt động của đơn vị, phục vụ tốt hơn nhu cầu công dân và doanh nghiệp trong lộ trình hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

Để đáp ứng tối đa nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân/tổ chức, thời gian qua, Sở GTVT đã thực hiện niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ và chính xác các thủ tục hành chính đã được công bố, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính được thực hiện theo quyết định công bố của UBND tỉnh, đối với các thủ tục hành chính có yêu cầu về mẫu đơn, mẫu tờ khai thì các mẫu đơn, mẫu tờ khai được đính kèm ngay sau thủ tục hành chính đó. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai trên bảng theo quy định, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính và nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo mẫu. Thủ tục hành chính gắn trên bảng niêm yết được chia thành tập theo từng lĩnh vực. Ngoài hình thức niêm yết công khai nêu trên, Sở Giao thông Vận tải đã sử dụng thêm các hình thức công khai khác như: Đóng thành quyển đặt tại nơi tiếp nhận hồ sơ giải quyết; sử dụng máy tính có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan. Sở còn thực hiện thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải; thông báo và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; báo cáo danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua bộ phận một cửa, xây dựng quy trình giải quyết TTHC, báo cáo UBND tỉnh để công bố thực hiện công khai.

Theo số liệu thống kê, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải hiện là 68 thủ tục, gồm 51 thủ tục thuộc lĩnh vực đường bộ, 17 thủ tục thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa. Toàn bộ thủ tục được thực hiện theo cơ chế một cửa. Trong đó có 38/68 thủ tục thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 30/68 thủ tục thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Có 20 thủ tục được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong 11 tháng năm 2018, Sở Giao thông Vận tải đã tiếp nhận, giải quyết 11.914 hồ sơ thủ tục hành chính. Cụ thể tiếp nhận thông qua cơ chế Một cửa của Sở: 8.358 hồ sơ (trực tuyến: 900 hồ sơ; Qua DV BCCI: 1.317 hồ sơ; trực tiếp: 6.141hồ sơ); qua Một cửa tại Trung tâm Đăng kiểm là: 3.556 hồ sơ. Bên cạnh đó, Sở GTVTđã cử công chức tham gia thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận Một cửa liên thông Văn phòng UBND tỉnh theo quy chế của UBND tỉnh, phối hợp giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. 11 tháng năm 2018, công chức thuộc Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp tiếp nhận, giải quyết 06 thủ tục liên thông cho tổ chức, cá nhân.

Việc tiếp thu, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc. Tại trụ sở Sở Giao thông Vận tải có bố trí hòm thư góp ý để tiếp nhận những ý kiến phản ánh của công dân về mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải còn tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về việc thực hiện các dịch vụ công ích tại Sở thông qua phiếu điều tra. Trong năm 2018, Sở đã thực hiện thăm dò ý kiến công dân thông qua 29 phiếu, kết quả 29/29 phiếu có ý kiến đánh giá tốt.

Ngoài việc thực hiện tốt cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân/tổ chức, Sở còn đẩy mạnh sử dụng các phần mềm dùng chung trong công tác chỉ đạo điều hành, trao đổi công việc. Đến nay, 100% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư công vụ trong công việc; các văn bản nội bộ của ngành được phát hành bằng file điện tử thay cho phát hành văn bản giấy, thực hiện áp dụng chữ ký số. Việc vận hành phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ công tác của cán bộ, công chức. Trong 11 tháng năm 2018, Sở GTVT đã tiếp nhận, xử lý 6.903 văn bản đến, phát hành 2.843 văn bản đi thông qua phần mềm quản lý văn bản; mở sổ riêng quản lý, theo dõi văn bản mật theo đúng quy định về văn thư, lưu trữ bảo mật.

Có thể nói, các ứng dụng CNTT được Sở Giao thông Vận tải triển khai đã góp phần tích cực trong cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính công. Trong đó, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo hình thức một cửa điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp, nhất là người dân vùng miền núi, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Người dân, doanh nghiệp đã được hưởng những lợi ích từ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành Giao thông Vận tải qua việc thực hiện các thủ tục cấp đổi, giấy phép lái xe cơ giới, cấp đổi phù hiệu, cấp đăng ký kinh doanh vận tải... Những nỗ lực của ngành Giao thông Vận tải Bắc Kạn trong công tác cải cách hành chính đã và đang góp phần cùng các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện mục tiêu của Chính phủ là xây dựng nền hành chính “kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của ngành Giao thông Vận tải trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./. 

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: