Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành Y tế đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Năm 2019, Sở Y tế đã chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của ngành, phấn đấu giữ vững kết quả phân loại cải cách hành chính loại “Tốt” và nâng thứ hạng của Sở Y tế trong bảng xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh.

Thời gian qua, Sở Y tế đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngành từ Sở tới các đơn vị trực thuộc. 100% các đơn vị trong ngành được cài đặt phần mềm hồ sơ công việc, do đó hầu hết các văn bản đều được thực hiện gửi nhận qua phần mềm, chỉ trừ một số ít văn bản mật mới thực hiện gửi bằng bản giấy. Việc sử dụng phần mềm hồ sơ công việc giúp cho công tác quản lý văn bản đi đến, sắp xếp lịch công tác và tra cứu văn bản được nhanh chóng, chính xác.

Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, góp phần cải cách hành chính ngành y tế, Sở Y tế đã ban hành công văn số 1779/SYT-VP ngày 05/8/2019 về việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ, yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong ngành y tế chỉ sử dụng hộp thư điện tử công vụ, không sử dụng hộp thư công cộng để phục vụ cho công việc.Hiện tại, 100% cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế đã sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong giải quyết công việc.

Từ ngày 01/01/2018, Sở Y tế chính thức sử dụng phần mềm một cửa điện tử của tỉnh để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quản lý của Sở Y tế. Đến nay, Sở Y tế có 100% thủ tục hành chính được cung cấp cho người dân và doanh nghiệp ở mức độ 3, 4. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa 8 tháng đầu năm 2019 (số liệu tính từ 01/01/2019 đến 15/8/2019), tổng số hồ sơ cần xử lý là 223 hồ sơ, trong đó có 205 hồ sơ tiếp nhận trong kỳ, 18 hồ sơ của kỳ trước chuyển qua. Số hồ sơ tiếp nhận mức độ 3 là 34. Số hồ sơ tiếp nhận mức độ 4 là 171. Số hồ sơ đã giải quyết là 200. Từ ngày 16/9/2019, Sở Y tế thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (trừ TTHC lĩnh vực giám định y khoa cần thực hiện tại cơ sở y tế).

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Sở Y tế đã thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) từ năm 2018. Về quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đối với các TTHC không bắt buộc người dân phải đến trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền để giải quyết thì tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC chỉ cần đến các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã thuộc Bưu điện tỉnh để nộp hồ sơ, kèm lệ phí (nếu có) thay vì việc phải đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế để nộp hồ sơ và nhận kết quả. Nhân viên Bưu điện sẽ tiếp nhận hồ sơ, thu tiền lệ phí, phí dịch vụ chuyển phát và cấp phiếu xác nhận cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Sau đó thực hiện chuyển hồ sơ và lệ phí tới Sở Y tế giải quyết TTHC đảm bảo an toàn, chính xác, kịp thời. Khi có kết quả, nhân viên Bưu điện sẽ chuyển phát đến tận tay cho người dân theo địa chỉ đã đăng ký. Với các trường hợp đăng ký hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 người thực hiện TTHC tích chọn nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Hệ thống kết nối sẽ chuyển thông tin địa chỉ của người đăng ký trực tuyến đến bộ phận đầu mối của Bưu điện. Bưu điện sẽ liên hệ người đăng ký và thống nhất thời gian thu hồ sơ.Từ tháng 1 đến hết tháng 7 năm 2019, Sở Y tế đã trả 93 kết quả cho các cá nhân và tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích, tiếp nhận 30 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bên cạnh sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh, Sở Y tế đã vận hành có hiệu quả các phần mềm phục vụ chuyên môn. Cụ thể, phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế cho các đơn vị trực thuộc được duy trì thực hiện từ năm 2016 đến nay. 122 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã áp dụng phần mềm trong quản lý về dân số, khám bệnh, tiêm chủng, kế hoạch hóa gia đình, dược, thống kê báo cáo, thanh toán bảo hiểm…Qua 03 năm triển khai, việc sử dụngphần mềm đã đi vào nề nếp giúp công tác quản lý, chỉ đạo được thực hiện nhanh, chính xác, đạt sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế. Người bệnh giảm thiểu được thời gian khám chữa bệnh.

Để đảm bảo thống nhất quản lý và thanh toán với bảo hiểm xã hội, Sở Y tế đã hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị mã hóa chuẩn hóa các danh mục dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh bao gồm: 11.242 danh mục kỹ thuật, 994 danh mục thuốc, 403 danh mục vật tư y tế. Đồng thời yêu cầu các đơn vị chuẩn hóa định dạng dữ liệu đầu ra theo một quy chuẩn chung. Đây là hai nội dung lớn mang tính chất quan trọng để thực hiện chuẩn hóa hệ thống phần mềm và đảm bảo thanh toán được với với bảo hiểm xã hội. Đến nay 100% đơn vị từ tuyến tỉnh đến tuyến xã đã đẩy dữ liệu thành công lên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế và thực hiện giám định theo quy định. 100% các đơn vị đã tiến hành thanh toán qua hệ thống phần mềm giám định bảo hiểm y tế. Thanh toán qua cổng giám định bảo hiểm năm 2018 đạt100%. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi trong việc thống kê, báo cáo và quản lý khám chữa bệnh;rút ngắn thời gian thực hiện, cung cấp rõ các quy trình khám, chữa bệnh và cải cách các thủ tục hành chính.

Các ứng dụng CNTT được triển khai trong công tác của ngành Y tế đã có những hiệu quả rõ rệt, góp phần tích cực trong việc cải cách hành chính, hiện đại hóa hoạt động của ngành Y tế Bắc Kạn. Các thông tin về khám chữa bệnh, dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ cá nhân và tổ chức, các dịch vụ về quản lý, thanh toán bảo hiểm y tế... làm cho hoạt động của ngành Y tế ngày càng minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả tạo thuận lợi cho người dân, người bệnh và doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, tra cứu thông tin cũng như tiếp cận các dịnh vụ công, dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.


TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được đăng tải trên Trang TTĐT của Sở

        Thời gian qua, công tác thông tin tuyên truyền CCHC luôn được ngành y tế tập trung thực hiện. Sở Y tếđã ban hành Kế hoạch về việc truyền thông công tác Kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách hành chính năm 2019 của ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn, xác định trọng tâm tuyên truyền hướng về 2 nhóm đối tượng chính là người dân, tổ chức, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nội dung tuyên truyền tập trung vào nhu cầu thông tin về quyền, lợi ích, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp và trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên hệ công việc và góp ý về thực hiện quy trình, thủ tục hành chính, đặc biệt là kịp thời phản ánh những biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà của công chức trong thực thi, thi hành nhiệm vụ, Sở Y tế đã thông báo thông tin địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị tại trụ sở làm việc có hòm thư góp ý. 100% các Bệnh viện nghiêm túc thực hiện đường dây nóng, hòm thư góp ý. Các ý kiến được thường xuyên xem xét, cải tiến chất lượng phục vụ.

Trang thông tin điện tử của Sở Y tế được Sở Y tế xây dựng từ năm 2012 theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Thủ tướng Chính phủvề việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Trang thông tin điện tử Sở Y tế có địa chỉ truy cập http://soyte.backan.gov.vn. Tin bài trên trang thông tin điện tử được cập nhật thường xuyên với nội dung thông tin về sức khỏe cộng đồng. Trang thông tin điện tử cũng liên kết đến nhiều hệ thống như: Quản lý hồ sơ công việc, phần mềm Một cửa điện tử, phần mềm quản lý bệnh viện, tài liệu hướng dẫn chuyên môn…

Phát huy kết quả đạt được, trong những tháng cuối năm 2019, Sở Y tế đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị trực thuộc, các cơ quan hành chính trong tỉnh với tỉ lệ văn bản lưu chuyển trên môi trường mạng là 100%; nâng cao chất lượng của Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; triển khai có hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử, đẩy mạnh tuyên truyền người dân và doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4…

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: