Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Để chuyển đổi số thành công, cùng với thể chế và công nghệ, một trong những giải pháp quan trọng là phải xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

Bắc Kạn đang trên lộ trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tỉnh còn rất nhiều việc phải làm, bởi quá trình ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Các cơ hội của chuyển đổi số vẫn chưa được khai thác mạnh mẽ, toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông có sự thiếu đồng bộ; các hệ thống thông tin vẫn thiếu dữ liệu, nền tảng dùng chung... Đặc biệt, tỉnh đang thiếu nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao; kỹ năng số của cán bộ công chức, người dân, doanh nghiệp còn hạn chế.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có tổng số 12 cán bộ chuyên ngành công nghệ thông tin

Theo số liệu thống kê, trong các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện của tỉnh Bắc Kạn có tổng số 38 cán bộ, công chức chuyên trách, kiêm nhiệm trong lĩnh vực CNTT, trong đó có 3 công chức có trình độ thạc sĩ, 29 công chức có trình độ đại học, 04 công chức có trình độ cao đẳng, 02 công chức không đúng chuyên ngành CNTT.

Tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) - đơn vị sự nghiệp chuyên trách về chuyển đổi số của tỉnh, hiện nay chỉ có 12 viên chức thực hiện vận hành, quản lý và hỗ trợ người dùng các phần mềm dùng chung của tỉnh (01 thạc sĩ và 11 Đại học chuyên ngành CNTT). Con số này còn rất khiêm tốn so với lượng công việc đồ sộ của quá trình chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, kỹ năng ứng dụng CNTT của một bộ phận CBCC, nhất là ở cấp xã và kỹ năng sử dụng, khai thác thông tin trên môi trường mạng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn còn hạn chế. Trong cộng đồng dân cư, tỷ lệ người dân khai thác, sử dụng hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh nói chung, dịch vụ công trực tuyến nói riêng còn thấp, chưa hình thành lực lượng “Công dân điện tử” trong xã hội.

Để khắc phục những hạn chế này, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số một cách thực chất, hiệu quả; trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số. Bên cạnh đó là tham mưu bổ sung biên chế cán bộ chuyên trách làm công tác chuyển đổi số.

Ông Lô Quang Tuyến -Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cho biết: Chuyển đổi số là việc khó, càng khó hơn với điều kiện thực tế của tỉnh miền núi, trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn như Bắc Kạn. Bắt tay vào quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, chúng tôi xác định phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, tạo sự đồng thuận và đảm bảo sự vào cuộc của cả cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp trong thực hiện chuyển đổi số; nhất là trong việc sử dụng các phương tiện thông minh để tương tác với chính quyền, hình thành công dân số.

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức các chương trình tập huấn về chuyển đổi số. Chỉ tính riêng tháng 8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp tổ chức tập huấn tại các huyện/thành phố trong tỉnh cho đoàn viên thanh niên và các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng về chuyển đổi số. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức về công nghệ; phổ cập kỹ năng chuyển đổi số để các lực lượng đoàn viên thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền đến người dân được tiếp cận kiến thức, kỹ năng số để cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên huyện Chợ Đồn tháng 8/2023

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang tham mưu tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số dưới hình thức trực tuyến. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet, tại địa chỉ trang web https://thitructuyenchuyendoiso.backan.gov.vn; thời gian thi từ 00h00’ ngày 10/9/2023 đến 24h00’ ngày 30/9/2023. Cuộc thi là hoạt động ý nhằm phổ biến rộng rãi, tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức về nội dung cốt lõi, chủ yếu, những điểm mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chuyên đổi số trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia, chương trình chuyển đổi số của tỉnh.

Tại các địa phương, đơn vịtrong tỉnh, việc xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số, xã hội số cũng được triển khai mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã thành lập được 108/108 Tổ CNSCĐ cấp xã với 1044 thành viên; 1292/1292 Tổ CNSCĐ cấp thôn với 6.062 thành viên, đạt 100% các đơn vị cấp thôn trên địa bàn tỉnh. Các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến; kỹ năng quản lý thông tin, dữ liệu trên môi trường số; kỹ năng giao dịch, giao tiếp trên môi trường số; kỹ năng sử dụng các nền tảng số phục vụ nhu cầu thiết yếu; kỹ năng học tập trên môi trường số. Đây sẽ là những tuyên truyền viên tích cực đưa chuyển đổi số đến với thôn bản, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tập trung phát triển nguồn nhân lực số, tạo mắt xích quan trọng để xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trọng tâm là tổ chức các chuyên đề tập huấn kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng CNTT và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nền tảng chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước và người dân, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Mong muốn trong thời gian tới tỉnh tiếp tục quan tâm, có chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao cho tỉnh đồng thời có chính sách hỗ trợ cho hoạt động của các thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn bản trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong các tầng lớp nhân dân./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Nga
Nguồn: